Forfatterarkiv: Bjørn Åge Jenssen

Årskonferansen 2021

Velkommen til inspirerende dager 1. – 3. juni 2021!

Årskonferansen gjennomføres i Valldal i Fjord nasjonalparkkommune. Vi lover deg faglig innhold, sosiale møteplasser, rike kultur- og naturopplevelser og kanskje en og annen nyhet. Finn programmet her

Påmeldingsfrist er fredag 30. april kl. 12:00. Påmeldingen er bindende. NB! Det er kun anledning til å melde på en person om gangen slik at vi får nødvendig informasjon om den enkelte deltaker.

Påmelding på https://npkl.hoopla.no/sales/aarskonferanse2021

Kurs i bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Kurset gjennomføres av NMBU i 2021 og er utviklet i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Utgangspunktet for kurset er at reiselivet kan forstås som en industri som utnytter det lokale ressursgrunnlaget på linje med andre industrier som f.eks. fiskeri-, olje- og mineralnæringene. Reiseliv krever derfor en tilsvarende seriøs håndtering og forvaltning. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Mer info og påmelding på https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/40806

VF Rapport 2-2020 Klimatilpasning i nasjonalparkkommunene

Vestlandsforsking har på oppdrag fra Norges nasjonalparkkommuner laget en forskningsrapport om klimatilpasning i nasjonalparkkommunene. I dette forprosjektet er det gjort interessante funn og det danner grunnlag for et evt. hovedprosjekt med start tidligst i 2021. Tilbakemeldinger mottas med takk, spesielt med tanke på innhold i en evt. søknad om et hovedprosjekt. Les rapporten her

Navnendring

Årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 12. juni 2018 vedtok enstemmig at nytt navn på organisasjonen skal være «Norges nasjonalparkkommuner» etter forslag fra Mia Faldmo, Engerdal.

KS har lansert sitt folkevalgtprogram «Verdiskaping med natur og kultur»

KS har utvikla eit tilbod i folkevaltprogrammet som skal vere med og styrke kommunar si evne til å bruke ressursar i utmark til lokal samfunnsutvikling på berekraftig vis. Tilbodet er kome i stand etter at KS vart kontakta av kommunar som såg behovet for eit slikt tilbod.

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Nærmere informasjon på:
http://www.ks.no/arrangementer/ks-folkevalgtprogram/natur-kultur-og-verdiskaping/

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. – Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/10-millioner-til-forenkling-av-utmarksforvaltningen/id2543247/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Aktuelt+fra+Kommunal-+og+moderniseringsdepartementet-14.03.2017