Kategoriarkiv: Nyheter

Navnendring

Årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 12. juni 2018 vedtok enstemmig at nytt navn på organisasjonen skal være «Norges nasjonalparkkommuner» etter forslag fra Mia Faldmo, Engerdal.

KS har lansert sitt folkevalgtprogram «Verdiskaping med natur og kultur»

KS har utvikla eit tilbod i folkevaltprogrammet som skal vere med og styrke kommunar si evne til å bruke ressursar i utmark til lokal samfunnsutvikling på berekraftig vis. Tilbodet er kome i stand etter at KS vart kontakta av kommunar som såg behovet for eit slikt tilbod.

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Nærmere informasjon på:
http://www.ks.no/arrangementer/ks-folkevalgtprogram/natur-kultur-og-verdiskaping/

Forslag til nytt navn på Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer ønskes!

Hvem Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer består av går klart fram av navnet, men det kan være at det er i lengste laget. Det finnes IT-systemer som ikke har plass til så lange navn…
I den anledning utlyser vi herved en liten konkurranse hvor vi ber om forslag til et kortere navn. Navnet må gjerne si noe om hvem eller hva vi er. Vår visjon og vårt formål kan kanskje bidra til din kreative tankeprosess. De lyder slik:
Visjon: «- det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv»
Formål: » Å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker».
Årsmøtet 13. juni 2018 i Engerdal får i oppgave å vedta nytt navn om styret vurderer noen av forslagene gode nok. Du har tiden fram til 1. mars 2018 med å sende inn forslag. Forslag sendes til post@npkl.no. Tittelen på e-posten skal være «Forslag til nytt navn på NPKL». Legg ved din kontaktinformasjon i tilfelle det er ditt forslag som fører til navnebytte, slik at vi vet hvor premien skal sendes.

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. – Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/10-millioner-til-forenkling-av-utmarksforvaltningen/id2543247/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Aktuelt+fra+Kommunal-+og+moderniseringsdepartementet-14.03.2017

Velkommen inn! Nasjonalparkkonferansen 2016

Besøkssenter nasjonalpark Nordland gennomfører nasjonalparkkonferanse
28.-29. september 2016.
De er ute etter bedrifter som vil utvide sine tilbud/forretningskonsepter og personer som har idéer til forretningskonsepter. Likeså personer i destinasjonsselskaper og service- og informasjonsfunksjoner i kommuner. Målet er å gi informasjon og kunnskap om nasjonalparkene for å senke terskelen for å ta dem i bruk med økonomisk verdiskapning for øyet. Det skal selvsagt skje etter en bærekraftig forretningsmodell og med naturen «på lag» – derfor er vi glade for at Innovasjon Norge kommer og forteller om akkurat dette.

Invitasjon og påmelding til Velkommen inn!

Verdiskaping nasjonalpark – Er det mogleg?

Velkomen inn i Noregs nasjonalparkar! Merkevara Noregs nasjonalparkar vart lansert i april 2015 og har fokus på verdiskaping, besøksforvaltning og vern. Kan nasjonalparkane våre bli ein internasjonalt kjend attraksjon som eit globalt publikum vil kome for å oppleva? I så fall, kva tyder dette for oss som lokale næringsaktørar, forvaltningsmyndigheiter og lokalsamfunn? Det har vi tenkt å finne ut saman med dykk som deltek på samlinga.

Dette er eit seminar som gjennomførast på Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen.
Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 LOM.

Elektronisk påmelding på https://npkl.hoopla.no/sales/verdiskaping-np/
Bindande påmelding seinast 20. september 2016.

Program – Verdiskaping nasjonalpark 19.-20. oktober 2016