Medlemmer

106 av kommunene i Norge har deler av sitt areal vernet som nasjonalpark. 31 av de som har fått status som nasjonalparkkommuner er medlemmer i Norges nasjonalparkkommuner. 3 av disse har i tillegg en nasjonalparklandsby (Hol, Lom og Nordreisa).
2 kommuner har nasjonalparklandsby uten å ha status som nasjonalparkkommune (Jondal og Tolga).