Nasjonalparklandsbyer og Besøkssentre

NASJONALPARKLANDSBY  
En nasjonalparklandsby er et tettsted som danner en naturlig innfallsport til en nasjonalpark. Her kan du få informasjon om nasjonalparken, du kan handle og overnatte, for deretter å oppleve nasjonalparken på egenhånd eller delta i organiserte aktiviteter.
Nasjonalparklandsbyen skal ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling.
Fem tettsteder for fått status som nasjonalparklandsby.  I hver nasjonalparklandsby finner du en landsbykoordinator som kan gi deg mer informasjon om sin landsby.

Geilo, Hol kommune, Buskerud. Trond B. Augunset
Jondal, Jondal kommune, Hordaland. Ida Sørheim
Lom, Lom kommune, Oppland. Åshild Amundsen
Storslett, Nordreisa kommune, Troms. Ida Wigdel
Vingelen, Tolga kommune, Hedmark. Kjersti Ane Bredesen

NETTSIDER REISELIV

Geilo: Visit Geilo
Jondal: Visit Jondal
Lom: Visit Jotunheimen
Storslett: Visit Storslett
Vingelen: Visit Vingelen

BESØKSSENTER NASJONALPARK

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka
Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna
Besøkssenter nasjonalpark Reisa
Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Skinnarbu
Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda – Eidfjord (Hardangervidda natursenter)
Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Oppstryn
Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Fjærland (Norsk Bremuseum)
Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen – Jostedalen (Breheimsenteret)
Besøkssenter nasjonalpark Lierne
Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen
Besøkssenter nasjonalpark Stabbursdalen
Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik
Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler