Vertskap

Vertskap – vi er alle verter! Rådet for nasjonalparkkommuner sitt hovedbudskap er «Godt vertskap for din opplevelse av natur og kultur»

Tiltak 1 i handlingsplanen heter derfor VERTSKAP:

  • Alle medlemskommuner forplikter seg til å gjennomføre vertskapskurs; for næringslivet, for offentlig sektor, for skoleverket.
  • Medlemskommunene tilbys kurs utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge

Vertskapskurset som tilbys av RFN er mer enn et vanlig servicekurs. Det omhandler også lokalkunnskap og nasjonalparkkunnskap i tillegg til en vertskapsdel. Vertskapsrollen blir sett på i lys av at kommunen har status som nasjonalparkkommune. Mye handler om bevisstgjøring i forhold til de kvaliteter kommunen har, og betydningen av at hele kommunen framstår som et godt vertskap. Det fokuseres på hvordan alle kan være en god ambassadør for sin region, og hvordan man kan bidra til en felles velkomstkultur i kommunen.

Målgruppen er «alle» Men i første rekke næringsliv og kommune. Det er ikke bare reiselivsnæringen som skal utøve service – det er langt flere som har en servicefunksjon som har betydning for folks trivsel.

Kommuner som ønsker kurs kan ta kontakt med sekretariatet.