Vertskap

Vertskap – vi er alle verter! 

«Godt vertskap for din opplevelse av natur og kultur»

  • Alle medlemskommuner bør med jevne mellomrom gjennomføre vertskapskurs.

Vertskapskurset som tilbys av Innovasjon Norge omhandler også lokalkunnskap og nasjonalparkkunnskap i tillegg til en vertskapsdel. Vertskapsrollen blir sett på i lys av at kommunen har status som nasjonalparkkommune. Mye handler om bevisstgjøring i forhold til de kvaliteter kommunen har, og betydningen av at hele kommunen framstår som et godt vertskap. Det fokuseres på hvordan alle kan være en god ambassadør for sin region, og hvordan man kan bidra til en felles velkomstkultur i kommunen.

Målgruppen er «alle», men i første rekke næringsliv og kommune (folkevalgte og administrasjon). Det er ikke bare reiselivsnæringen som skal utøve service – det er langt flere som har en servicefunksjon som har betydning for folks trivsel.

Kommuner som ønsker kurs tar kontakt med Innovasjon Norge på
http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/Kompetansetilbud/