Forfatterarkiv: cecilie

Velkommen inn! Nasjonalparkkonferansen 2016

Besøkssenter nasjonalpark Nordland gennomfører nasjonalparkkonferanse
28.-29. september 2016.
De er ute etter bedrifter som vil utvide sine tilbud/forretningskonsepter og personer som har idéer til forretningskonsepter. Likeså personer i destinasjonsselskaper og service- og informasjonsfunksjoner i kommuner. Målet er å gi informasjon og kunnskap om nasjonalparkene for å senke terskelen for å ta dem i bruk med økonomisk verdiskapning for øyet. Det skal selvsagt skje etter en bærekraftig forretningsmodell og med naturen «på lag» – derfor er vi glade for at Innovasjon Norge kommer og forteller om akkurat dette.

Invitasjon og påmelding til Velkommen inn!

Verdiskaping nasjonalpark – Er det mogleg?

Velkomen inn i Noregs nasjonalparkar! Merkevara Noregs nasjonalparkar vart lansert i april 2015 og har fokus på verdiskaping, besøksforvaltning og vern. Kan nasjonalparkane våre bli ein internasjonalt kjend attraksjon som eit globalt publikum vil kome for å oppleva? I så fall, kva tyder dette for oss som lokale næringsaktørar, forvaltningsmyndigheiter og lokalsamfunn? Det har vi tenkt å finne ut saman med dykk som deltek på samlinga.

Dette er eit seminar som gjennomførast på Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen.
Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 LOM.

Elektronisk påmelding på https://npkl.hoopla.no/sales/verdiskaping-np/
Bindande påmelding seinast 20. september 2016.

Program – Verdiskaping nasjonalpark 19.-20. oktober 2016