Fakturaadresse

Norges nasjonalparkkommuner
Lom kommune – Fakturamottak
Sognefjellsvegen 6
2686 LOM

Faktura merkes: Selskap 40 og evt. med tilsendt referansenummer

Faktura sendes primært som EHF (organisasjonsnummer 914 889 375), men kan også sendes som PDF til fakturamottak@lom.kommune.no