Kategoriarkiv: Nyheter

Tidligere styreleder i Norges nasjonalparkkommuner Mette Bjørnvik:- Engasjer flere i arbeidet med nasjonalparkene!

For å lære mer om nasjonalpark, foreslo Meløy kommune varaordfører Mette Bjørnvik til styret i Norges nasjonalparkkommuner. Det ble en lærerik reise som hun også anbefaler andre.

Selv om Mette Bjørnvik har trådt ut av styret til Norges nasjonalparkkommuner og rollen som styreleder, banker hjertet fortsatt for nasjonalpark og Norges nasjonalparkkommuner. Det banker så varmt at hun er en av initiativtakerne til at Meløy nasjonalparkkommune blir vertskap for foreningens årskonferanse i 2024. Mette gikk ut av rollen som varaordfører og ut av NPKL sitt styre da hun fikk ny jobb som leder av Meløy næringsforum i vinter.

– Da vi fikk statusen som nasjonalparkkommune i 2020 nærmest tørstet vi etter å lære mer om nasjonalpark og hvordan vi kunne utvikle Meløy kommune videre gjennom nasjonalparkene våre. Bedre læringsarena enn i NPKL-styret finnes vel ikke? Mette forteller smilende om da hun gikk inn i styret.

Fra diffust til konkret

Tankene om Meløy som nasjonalparkkommune startet allerede tilbake i 2012. Da gikk hjørnestensbedriften REC konkurs, og 650 arbeidsplasser forsvant nærmest over natten. Meløy kommune fikk status som omstillingskommune og som politiker ble Mette involvert i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser for å beholde verdifull arbeidskraft i kommunen. Reiseliv var en av næringene med store muligheter for å videreutvikle.

– Med de to nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen og Láhko innenfor kommunegrensene så vi reiseliv som en stor mulighet. Ved å satse på reiseliv kan vi både tiltrekke oss flere besøkende, gi flere innbyggere og bolyst for dem som allerede bor her. I 2020 var vi klar til å søke om status som nasjonalparkkommune, og da det var gjort opprettet vi en arbeidsgruppe for nasjonalpark som besto av politikere som meg, leder av planutvalget, kommunens valgte representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, administrativt ansatte og representanter fra den lokale reiselivsnæringen, beskriver hun.

Samtidig ble Meløy kommune medlem av Norges nasjonalparkkommuner for å få og dele tips og råd med andre kommuner.

– Arbeidet med nasjonalparkkommunestatusen ble raskt mer konkret med nasjonalparkgruppen og en aktiv rolle i NPKL sitt styre, fortsetter hun.

Kunnskap er makt

Arbeidet i NPKL var så nyttig at Mette anbefaler at flere kommuner tar en runde i styret. Ved å involvere flere mennesker, kan flere bidra til å skape verdier sammen. Hun er overbevist om at samarbeid og involvering er nøkkelen til å utvikle alle nasjonalparkkommunene videre.

– Det er bra at styret jobber videre med strategien for foreningen. NPKL er en liten og sårbar aktør. Derfor er samarbeidet med andre, som Norske Parker, strategisk viktig. Kanskje vi kan utvikle måten vi har organisert arbeidet med parkene på til å nærme seg slik de arbeider i Finland eller i Europark?

Mette trekker også frem at hvor viktig det er å sikre fagkunnskap om nasjonalpark i NPKL sitt styre.

– Jeg vil rette en stor takk til styrekollega Rune Benonisen fra Nordreisa kommune, som både er nasjonalparkforvalter og politiker. Han har tilført meg og resten av styret mye innsikt. Kunnskap er makt. Kanskje fagpersoner på vern og besøksforvaltning i parkene skal inn i styret i tillegg til politikere?

Vær et aktivt medlem!

Mette er opptatt av å løfte frem årsmøtene til NPKL, som alltid har et rikholdig program med høy faglig kvalitet.

-Årskonferansene er en uvurderlig møteplass for deling av kunnskap og læring.  Alle nasjonalparkkommunene bare MÅ delta, og gjerne med flere deltakere for å gjøre jobben hjemme igjen! Alle som har vært med, kan skrive under på det, sier Mette engasjert.

Når flere fra hver kommune deltar, blir det enklere å forankre arbeidet med nasjonalpark på alle nivåer i kommunen. Også de som sørger for prioriteringene og budsjettene må involveres for å sikre fremdrift i nasjonalparkarbeidet.

En av de første utfordringene en nasjonalparkkommune har er kanskje budsjettet, for det følger ingen penger med statusen som nasjonalparkkommune. Da kan arbeidet med nasjonalpark lett bli nedprioritert.

Til tross for dette har Meløy kommune fått til mye på kort tid. Kommunen har opprettet samarbeid med nabokommunene Gildeskål og Beiarn om de nasjonalparkene de har felles. Det videre planarbeidet for nasjonalparkene er i startgropen. Nå venter kommunen på at Statsforvalteren ved nasjonalparkstyret skal ferdigstille besøksstrategiene og forvaltningsplanene.

– Jeg oppfordrer alle nasjonalparkkommunene til å være aktive medlemmer i foreningen ved å dele erfaringer og lære av hverandre, delta i diskusjonene, webinarene og lese nyhetsbrevene. Da lykkes vi med å gi merkevaren Norges nasjonalparker enda større verdi!

Mette Bjørnevik, tidligere styreleder i Norges nasjonalparkkommuner

Styreleder Ellen Schjølberg vil arbeide for flere medlemskommuner, flere engasjerte mennesker og enda mer samarbeid.

Ellen Schjølberg er ordfører i Grane kommune og nyvalgt styreleder i Norges nasjonalparkkommuner (NPKL). Nasjonalpark er en av sakene hun brenner for. 

– Min oppskrift på en vellykket ferie er en tur i Børgefjell nasjonalpark med gubben, hesten og teltet, smiler Ellen Schjølberg når hun beskriver sitt nære forhold til nasjonalpark. Hun forteller om Børgefjell på klingende østlandsk dialekt, for 50 av sine 63 år har hun tilbragt nord for Dovre. Det er Nord-Norge som vant hjertet.

Den ferske styrelederen i NPKL er utdannet sivilingeniør innenfor bygg og anlegg, og har blant annet ledet arbeidet med å bygge flyplassene på Værøy, Røst og i Mosjøen. Det var da flyplassen i Mosjøen ble bygd i 1986 at Ellen kom til Trofors i Grane kommune. Siden har hun bodd her med mann, og etter hvert voksne barn.

Nasjonalparker på hver side av E6

– Børgefjell er fantastisk å utforske på hesteryggen, og familien har en hytte på nordsiden av nasjonalparken. Jeg mener å ha belegg for å si at vi som bor i Grane kommune har sterk kjærlighet til de to nasjonalparkene våre og tradisjon for å bruke dem, sier Ellen.

Grane har to nasjonalparker, én på hver side av E6 med Børgefjell i øst og den relativt nye Lomsdal-Visten som ble etablert i 2009 i vest. Utviklingsarbeid har alltid vært en drivkraft for Ellen. Det var gjennom dette arbeidet hun ble involvert i nasjonalparker og Norges nasjonalparkkommuner.

– I 2013 begynte jeg å jobbe med næringsutvikling i Grane, som er kommunens eget næringsselskap. 34 % av kommunens areal er vernet, inkludert Vefsna-vassdraget. Tar vi med foreslått skogvern, blir hele 36 % av kommunens areal vernet. I Grane næringsutvikling jobbet jeg med å utvikle kommunen basert på naturkvalitetene fremfor å bare konservere, forklarer hun.

Grane kommune har vært  medlem i NPKL siden foreningen ble opprettet. Dialogen med daglig leder Bjørn Åge Jensen i foreningen har hele tiden vært tett og produktiv.

Engasjement gir utvikling

Utviklingsarbeidet har Ellen fortsatt ufortrødent, selv etter at hun ble valgt til ordfører i Grane i 2019. Samtidig ble hun valgt som vara til styret til NPKL, til hun i 2023 ble styreleder. Ellens genuine ønske om å gjøre mer ut av nasjonalparkkommunestatusen tar hun med seg inn i styrearbeidet, slik at både barn og voksne kan identifisere seg med parkene og å ta vare på naturen.

– Vi tar vare på sårbar natur ved å bruke parkene innenfor de rammene som er satt. Kommersiell aktivitet kan primært skje i randsonen, utenfor parken, men i nasjonalparkkommunen, sier Ellen.

– Det skjer lite om en kommune er et passivt medlem i Norges nasjonalparkkommuner. For å få noe ut av medlemskapet, kan ikke medlemskommunene sitte på sidelinjen. Skal du utvikle noe, må du involvere menneskene rundt deg i arbeidet.

Ellen Schjølberg, styreleder i Norges nasjonalparkkommuner

Ellen oppfordrer medlemmene til å delta på de årskonferansene og de digitale arenaene som NPKL inviterer til. Hun oppfordrer kommunene til samarbeidsmøter med nabokommunene, gjerne samarbeide om felles kurs i vertskapsrollen, workshops, profilering og hvordan formidle og synliggjøre de store verdiene som ligger i nasjonalparkene

Samarbeid på tvers

Gjennom arbeidet med Vefsna-vassdraget kom Ellen i kontakt med Norske Parker, søsterorganisasjonen til NPKL. Ellen sitter i styret i Norske Parker også.

– Det finnes flere typer parker enn nasjonalparker. Fra geoparker, biosfæreområder til verdensarvområder. Noen av interessene er ulike, mens mye er likt. Alle organisasjonene har begrensede økonomiske ressurser, men ved å samarbeide styrkes organisasjonene faglig. Felles innsats gir mer tilbake til hver organisasjon enn de tildelte kronene. Det samme gjelder det lokale samarbeidet med næringslivet for å utvikle nasjonalparkkommunene, påpeker hun.
Hun trekker frem årets konferanse i Nordreisa som et vellykket eksempel på hvor godt det fungerer når kommuneadministrasjonen, politikere, forvaltningsmyndighetene og næringslivet samarbeider.

– Jeg håper at alle som deltok på årskonferansen ble inspirert av hverandre, og jeg ser frem til å møte enda flere i Meløy i 2024! Vær aktive, og nøl ikke med å kontakte oss i styret til NPKL!

Ellens kontaktinformasjon er ellen.schjolberg@grane.kommune.no, M 41 59 64 90.

Nasjonalparkkommunene har en viktig rolle

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet åpnet konferansen. Hun trakk frem hvordan Norges nasjonalparkkommuner i samarbeid med andre aktører og instanser bidrar til å løse oppgaver med å ivareta vern og bruk gjennom bred verdiskaping.

Norges nasjonalparkkommuners årskonferanse i Nordreisa 7. juni 2023 ble åpnet av statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet. I sitt innlegg trakk hun frem de viktige oppgavene nasjonalparkkommunene gjør for å ivareta både vern og bruk av natur. Hun orienterte også om Regjeringens arbeid med nasjonalpark.

Se hva hun svarte da hun fikk spørsmål om hvordan nasjonalparkkommunene kan bidra til at Staten når de målene som er satt i naturavtalen fra Montreal i desember 2022, NOU 2023:10 om Reisemål for en bærekraftig fremtid, og The Green Alliance med EU som ble inngått i april.

Utvikler merkevaren Norges nasjonalparker med dialog og samarbeid

Avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet trekker frem dialog og samarbeid i det videre arbeidet med å utvikle merkevaren Norges nasjonalparker videre.

Foto: fortellfortell

For å utvikle merkevaren Norges nasjonalparker videre, trekker Ivar Myklebust i Miljødirektoratet frem viktigheten av samarbeidet mellom direktoratet, nasjonalparkforvaltningen, nasjonalparkkommunene, besøkssentrene med flere.

På årskonferansen til NPKL i Nordreisa understreket Myklebust at merkevaren Norges nasjonalparkkommuner er en vesentlig del av verdiskapingen rundt nasjonalparkene. Han ser mange positive resultater av arbeidet med merkevaren.

– Dialog og samarbeid er en vesentlig del av den videre utviklingen av merkevaren.

Ivar Myklebust. avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

I intervjuet med Ivar Myklebust på årskonferansen forteller han også om sitt eget forhold til natur, nasjonalpark og nasjonalparkopplevelser.

De 50 deltagerne som deltok på årets Nasjonalpark konferanse i Nordreisa nasjonalparkkommune. Foto: fortellfortell

Årskonferanse vel gjennomført!

Årskonferansen til Norges nasjonalparkkommuner ble gjennomført i nydelige Nordreisa nasjonalparkkommune 6. – 8. juni 2023. Nasjonalparkkommunen viste frem flott natur og opplevelser i og rundt Reisa nasjonalpark.

Deltagere fra hele landet

Ordfører i Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll ønsket de over 50 deltakerne fra kommunene, reiseliv, Miljødirektoratet, Halti nasjonalparksenter og Norske Parker velkommen.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet åpnet konferansen. Hun trakk frem hvordan Norges nasjonalparkkommuner i samarbeid med andre aktører og instanser bidrar til å løse oppgavene med å ivareta vern og bruk på en bærekraftig, helhetlig og langsiktig måte.

Bred verdiskaping i nasjonalpark og nasjonalparkkommuner

Tema for konferansen var “Bred verdiskaping – hva er det, og hva betyr det for oss”, og styreleder i Reisa nasjonalparkstyre, Herborg Ringstad, presenterte Reisa nasjonalpark med bilder og video. Daglig leder ved Halti nasjonalparksenter, Odd Rudberg fortalte oss hvordan det jobbes med Reisa villakssenter og utstillingen “Fantastiske Reisa”.

Kari Sveen, nasjonalparkforvalter og representant for Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen delte sine erfaringer med tilrettelegging i og utenfor verneområdet.

Fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark, Marlene Berntsen Bråthen inviterte til samarbeid og kommunikasjon i sitt innlegg om bred verdiskaping basert på natur- og kulturarven. Geograf og forsker Bernt Aslak Brandtzæg fra Telemarksforskning orienterte om erfaringene etter forskningen rundt bred verdiskaping, samskaping og samfunnsutvikling.

Carol Richie, direktør i Europarc Federation presenterte hvordan de jobber med bred verdiskaping i Europas parker, og hvor viktig det er å se og forstå verdiene folk har opp mot medvirkning og verdiskaping i parkene.

Hva kan bidra til bred verdiskaping?

Nyheter fra Miljødirektoratet ble presentert av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Tjenestedesign som verktøy i tilrettelegging av naturattraksjoner, ble presentert av Rikke Steiro, som er næringsrådgiver i Senja kommune. Hun tok utgangspunkt i Segla, i Fjordgård på Senja.

#minnasjonalparkopplevelse i sosiale medier og hvordan aktiviteten kan bidra til bred verdiskaping ble presentert av Rita Iren Horsdal fra kommunikasjonsbyrået fortellfortell. Kommuneøkonomi og finansiering ble løftet frem av Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati i KS.

Ny styreleder i Norges nasjonalparkkommuner

På årskonferansens formelle del ble Mette Bjørnvik fra Meløy kommune takket av som styreleder, og Ellen Schjølberg fra Grane kommune ble valgt til ny leder.

Fra venstre: Richard Fossum, Rune Benonisen, Ellen Schjølberg (styreleder), Bjørn Åge Jenssen (daglig leder)

Meløy kommune vil være vertskap for neste års konferanse.

Alle foto: fortellfortell/Norges nasjonalparkkommuner

Bredt samarbeid gir eventyr og eventur rundt Langsua

Magi skapes når mange aktører samarbeider om å gjøre regionen god å besøke og bo i. En ny reklamefilm om eventyr i Hunderfossen og eventur i Langsua nasjonalpark forener vern og besøk og ble til ved å samarbeide bredt.

Ved Langsua i Gausdal kommune jobber en uformell arbeidsgruppe med felles tiltak i området. Arbeidsgruppen består av næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og ordfører i kommunen, nasjonalparkforvalter, Fjellstyret, Randsfjordmuseet og Visit Lillehammer.

Line Ramsvik koordinerer en arbeidsgruppe for Langsua nasjonalpark som består av næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og ordfører i kommunen, nasjonalparkforvalter, Fjellstyret, Randsfjordmuseet og Visit Lillehammer. Foto: Line Ramsvik

– Det er Gausdal kommune som har status som nasjonalparkkommune, men nasjonalparken har også verdi for nabokommunene Lillehammer og Øyer, forteller Line Ramsvik. Hun er næringsutvikler i det interkommunale samarbeidet til de tre kommunene.

Line Ramsvik koordinerer en arbeidsgruppe for Langsua nasjonalpark som består av næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og ordfører i kommunen, nasjonalparkforvalter, Fjellstyret, Randsfjordmuseet og Visit Lillehammer. Foto: Line Ramsvik

Løfter sammen

Både nasjonalparken med sine naturopplevelser og de kommersielle fornøyelsesparkene er viktige aktivitetstilbud for både reiselivsnæringen og innbyggerne i regionen rundt Langsua.

– Å utvikle området gjør vi best når aktørene samarbeider, slik at vi også ivaretar vernet av sårbar natur.

Line Ramsvik, næringsutvikler.

Det er ett år siden hun startet jobben som næringsutvikler i Lillehammer-regionen Vekst. Med en master i naturbasert reiseliv og bakgrunn fra tilsvarende jobber i Hol kommune, Visit Geilo og Geilo nasjonalparklandsby, tok hun med seg erfaringene med nasjonalpark inn i den nye jobben.

Line ble raskt en del av den uformelle arbeidsgruppen, og er den som koordinerer og inviterer til møtene. Møtene er både fysiske og hybride med digitale deltakere, når det trengs.

– Vi har blitt som kolleger. Vi har knyttet bånd på tvers, og da er det enkelt å få avklart saker vi jobber med raskt, beskriver hun.

Den nye reklamefilmen som både markedsfører naturopplevelser i nasjonalparken og høykommersielle Hunderfossen Eventyrpark, er et resultat av dette samarbeidet.

Små ting gir store resultater

– Vi har erfart at det skal lite til for å oppnå mye når vi samarbeider. Det må ikke være kompliserte, store ting, sier Line og roser arbeidsgruppen for engasjementet og viljen til å samarbeide. Hun trekker særlig frem nasjonalparkforvalter og Fjellstyrets bidrag som uvurderlige for å finne løsninger.

– Det er når vi løfter blikket at vi kan se forbi eventuelle hindringer for å finne løsninger, sier hun.

Da TV2 lagde program om Langsua på langs, bidro arbeidsgruppen med reisebeskrivelser som også ivaretok elgtråkkene gjennom året.

– Arbeidsgruppen har fått støtte fra Miljødirektoratet over ordningen “Naturarven som verdiskaper” for å forbedre kundereisen. Det viser også hvor viktig samarbeid på tvers er for å lykkes, legger hun til.

Et magisk univers

Sammen har gruppen skapt et magisk univers der mye er mulig.
Ideen om en reklamefilm som forener eventyr og eventur ble født for ett år siden med Visit Lillehammer ved roret. Her presenterer natur- og fornøyelsesparkene seg sammen for å tiltrekke seg besøkende fra nærområdet og langveisfra i sommersesongen 2023.

– Her drar vi veksler på merkevaren Norges nasjonalparker. Det er svært positivt at Visit Lillehammer bruker Langsua aktivt i markedsføringen av Lillehammerområdet for å tiltrekke seg besøkende og å gjøre det hyggelig å bo her, sier Line.

Hun oppfordrer også andre som er opptatt av nasjonalpark til å sette seg ned sammen for å skape verdier som nasjonalparkkommune.

– Den nye filmen om eventyr og eventur ville ikke vært mulig uten at vi samarbeider tett. Sammen bidrar vi til at nye generasjoner lærer å ta vare på naturen. Det skaper virkelig verdi, avrunder Line.

Aktiviteten #minnasjonalparkopplevelse er nyttig for å styre besøk utenom sårbare områder, mener nasjonalparkforvalter Johan Rova Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Foto fortellfortell

Nasjonalparkforvalter Johan Rova – For meg er prosjektet #minnasjonalparkopplevelse besøksstrategi og besøksforvaltning i praksis

Da forslaget til innlegg fra Láhko nasjonalpark i sosiale medier kom på Johan Rovas bord, fikk han en gyllen anledning til å vise frem mindre sårbare områder utenfor selve nasjonalparken i stedet.

Besøksstrategien til Láhko nasjonalpark var en av oppgavene som Johan fikk da han var nyansatt nasjonalparkforvalter i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre i 2020. Botanikeren med doktorgrad i kaffeplantefamilien og 20 års erfaring som naturvårdare i Jönköping, gikk i gang med kartleggingsarbeidet. Láhko er en av landets yngste nasjonalparker, og i år er det ti år siden parken som ligger i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune offisielt ble åpnet. Besøksstrategien ferdigstillelses i løpet av året.

Besøksstrategi i praksis

– I prosessen med å lage besøksstrategien til Láhko kartlegger vi verneinteresser og planer for området. Vi snakker med ulike interessenter og aktører for å blant annet finne ut hvor innfallsporter til Láhko bør være for å unngå trafikk i sårbare områder. Dette tok jeg utgangspunkt i da henvendelsen om innleggene i sosiale medier kom fra Norges nasjonalparkkommuner, forteller Johan.

Det populære turmålet “Corbels Canyon” var et av forslagene til nasjonalparkopplevelse som Johan foreslo å erstatte med en annen tur utenfor selve nasjonalparken. De spesielle steinformasjonene i kalkstein og marmor er det mange av i området.

– Antall besøkende til Corbels Canyon har økt betydelig de siste årene. Det er derfor fare for slitasje i området, og kanskje må noen tilrettelegginger til. Inntil vi har besøksstrategien på plass, ønsker vi ikke å oppfordre til besøk til Corbels Canyon i sosiale medier, fortsetter han.

Johan erfarer at de beste naturopplevelsene like gjerne er i randsonen utenfor en nasjonalpark, som innenfor. Innfallsportene til nasjonalpark legges gjerne i randsonen i samarbeid med kommunene, lokale næringsaktører og andre interessenter. En innfallsport plasseres ikke nært sårbare områder eller  i strid med verneverdiene i nasjonalparken. Mange lokale aktører må samhandle for å plassere, bygge, drifte og vedlikeholde en innfallsport.

Ferdigstiller besøksstrategien med #minnasjonalparkopplevelse

– Opp mot Synkhøgda ved Fykan i Meløy kommune, utenfor nasjonalparken, er det fin utsikt over Láhko, og med utsikt til isbreen Svartisen som bonus. I stedet for å gå inn i de sårbare grottene i Láhko, kan vi heller oppfordre til å dra til besøksgrottene i nabokommunen Rana. Der er det tilrettelagt for besøk og opplevelsen blir bedre. For å styre besøkene i og rundt nasjonalparkene er en aktivitet som #minnasjonalparkopplevelse nyttig, mener Johan.

Han ser at #minnasjonalparkopplevelse kan brukes til å ferdigstille besøksstrategien til Láhko.

– Det er veldig bra at Norges nasjonalparkkommuner er aktive i sosiale medier og rådfører seg med verneområdeforvalterne om opplevelsene som legges ut er greie. Her kan vi bidra med vår innsikt og erfaringer. Det gir oss en mulighet til å påvirke besøk som vi ellers ikke kan, sier han videre.

Selv ønsker Johan at han kunne besøke verneområdene i Midtre Nordland enda mer enn han har mulighet til i dag.

– Plantene i fjellområdene i Nordland fascinerer meg. Det vekslende klimaet kombinert med kalkrike bergarter og spesiell topografi gir et helt unikt artsmangfold. En drøm for en botaniker som meg, sier Johan.

Bjørn Åge Jenssen i Norges nasjonalparkkommune og Johan Rova på Velkommen Inn-seminaret i Saltdal sist november. Foto fortellfortell

Collage fra innlegg tagget med #minnasjonalparkopplevelse

Informasjon om #minnasjonalparkopplevelse

🥾#minnasjonalparkopplevelse er en aktivitet i sosiale medier som Norges
    nasjonalparkkommuner startet i 2021

❤️ Hittil er det postet 215 innlegg om nasjonalparkoppevelser – i og utenfor
     nasjonalparker. Innleggene er fra 18 nasjonalparkkommuner og ett
     nasjonalparksenter

🎯 Hittil er emneknaggen #minnasjonalparkopplevelse brukt 1.750 ganger på
     Instagram og i underkant av 1000 ganger på Facebook (emneknagger er ikke
     en primær funksjon på Facebook)

🫶 Målet er å synliggjøre nasjonalparkene, spre kunnskap og bidra til bred og
     langsiktig verdiskaping i og rundt parkene (sosialt, kulturelt, økonomisk og
     miljømessig)

👫Målgruppene for opplevelsene er familier og folk flest

✅ For å ivareta verneinteressene er nasjonalparkforvalterne involvert i
     innleggene i sitt område før publisering

✍️ Markeds- og kommunikasjonsbyrået fortellfortell bistår foreningen Norges
     nasjonalparkkommuner med aktiviteten #minnasjonalparkopplevelse

🙋 Har du forslag til opplevelser i og utenfor nasjonalparkene som vi kan lage 
     innlegg om i sosiale medier, ta kontakt! Vi trenger kun noen bilder eller video
     og stikkord! Send en mail med tips til rita@fortellfortell.no

😍 Følg gjerne @nasjonalparkkommuner på Instagram og
     @nasjonalparkkommuner på Facebook!

Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng

Da er det klart for andre gangs gjennomføring av kurset. Det er prioritet til deltakere fra Vestland og Nordland, men det er håp for deltakere annensteds fra om ikke alle plasser blir fylt opp. NPKL ønsker at kurset skal være tilgjengelig for hele landet så meld din interesse uansett og spre budskapet i alle relevante kanaler. Forhåpentligvis vil det hjelpe.
Påmeldingsfristen er 14. desember.
For mer informasjon og påmelding, se https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/40806