Kategoriarkiv: Nyheter

Kampanjeinformasjon om #minnasjonalkampanjeopplevelse – lik og del!

Kampanjen #minnasjonalparkopplevelse starter nå. Vi gjennomfører kampanjen for å synliggjøre nasjonalparkopplevelser og spre kunnskap om nasjonalparkene og nasjonalparkkommunene.

Kampanjen består av ulike opplevelser fra x nasjonalparkkommuner som vi poster jevnlig på Facebooksiden vår, Norges nasjonalparkkommuner og vår helt nye Instagramkonto @nasjonalparkkommuner


Vi oppfordrer alle i nasjonalparkkommunene og venner av nasjonalparkene til å følge oss, like, dele og kommentere innleggene våre!

Send eller del gjerne budskapene til aktører som destinasjonsselskap, reiselivsaktører og andre med mange følgere.

Publiseringsplanen deler vi på den lukkede facebookgruppen for Norges Nasjonalparkkommuner. Er du ikke medlem av denne private lukkede facebookgruppen enda, gi oss et vink!

Med sommerlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen

daglig leder

VF Rapport 2-2020 Klimatilpasning i nasjonalparkkommunene

Vestlandsforsking har på oppdrag fra Norges nasjonalparkkommuner laget en forskningsrapport om klimatilpasning i nasjonalparkkommunene. I dette forprosjektet er det gjort interessante funn og det danner grunnlag for et evt. hovedprosjekt med start tidligst i 2021. Tilbakemeldinger mottas med takk, spesielt med tanke på innhold i en evt. søknad om et hovedprosjekt. Les rapporten her

Navnendring

Årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 12. juni 2018 vedtok enstemmig at nytt navn på organisasjonen skal være «Norges nasjonalparkkommuner» etter forslag fra Mia Faldmo, Engerdal.

KS har lansert sitt folkevalgtprogram «Verdiskaping med natur og kultur»

KS har utvikla eit tilbod i folkevaltprogrammet som skal vere med og styrke kommunar si evne til å bruke ressursar i utmark til lokal samfunnsutvikling på berekraftig vis. Tilbodet er kome i stand etter at KS vart kontakta av kommunar som såg behovet for eit slikt tilbod.

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Nærmere informasjon på:
http://www.ks.no/arrangementer/ks-folkevalgtprogram/natur-kultur-og-verdiskaping/

Verdiskaping nasjonalpark – Er det mogleg?

Velkomen inn i Noregs nasjonalparkar! Merkevara Noregs nasjonalparkar vart lansert i april 2015 og har fokus på verdiskaping, besøksforvaltning og vern. Kan nasjonalparkane våre bli ein internasjonalt kjend attraksjon som eit globalt publikum vil kome for å oppleva? I så fall, kva tyder dette for oss som lokale næringsaktørar, forvaltningsmyndigheiter og lokalsamfunn? Det har vi tenkt å finne ut saman med dykk som deltek på samlinga.

Dette er eit seminar som gjennomførast på Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen.
Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 LOM.

Elektronisk påmelding på https://npkl.hoopla.no/sales/verdiskaping-np/
Bindande påmelding seinast 20. september 2016.

Program – Verdiskaping nasjonalpark 19.-20. oktober 2016