Kurs i bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Kurset gjennomføres av NMBU i 2021 og er utviklet i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Utgangspunktet for kurset er at reiselivet kan forstås som en industri som utnytter det lokale ressursgrunnlaget på linje med andre industrier som f.eks. fiskeri-, olje- og mineralnæringene. Reiseliv krever derfor en tilsvarende seriøs håndtering og forvaltning. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Mer info og påmelding på https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/40806