Målselv

https://www.malselv.kommune.no/maalselv-som-destinasjon-2020.532497.no.html

Målselv mulighetslandet

Målselv kommune er kjent for et stort aktivitetstilbud for hele familien, og har en målsetning om å være ledende i Nord-Norge på opplevelsesbasert turisme, spesielt innenfor kultur- og naturopplevelser. Sterke kulturtradisjoner og engasjerte innbyggere kjennetegner Målselv. Næringslivet i kommunen domineres av tjenesteytende næringer, og særlig Forsvaret er viktig.

Ved å klikke på lenkene under finner du mer informasjon om Målselv.