Målselv

Målselv nasjonalparkkommune

I Målselv, inne i grenselandet mot Sverige, finnes en av Nord-Norges mest varierte villmarker. I Øvre Dividal nasjonalpark drives tradisjonell reindrift, her er turløyper, elver og gode fiskevatn og deler av parken er åpen for jakt. Landskapet er variert med furu- og bjørkeskog, snaufjell, vann og myrer.

Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og lapprose. Øvre Dividal Nasjonalpark er et leveområde for flere av våre store rovdyr, men er fremfor alt jervens rike.

Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde, i Målselv kommune.

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune i Troms og Finnmark fylke.