Saltdal

https://www.saltdal.kommune.no/nasjonalparkkommune.532539.no.html

Saltdal er en kommune som befinner seg 67 grader nord i det arktisk og er innfallsport til to nasjonalparker; Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltdal kommune har vært nasjonalparkkommune siden 2008 og ble resertifisert etter nye kriterier i 2019.

Kommunen er svært heldig og har et av de 15 nasjonalt besøkssentrene lokalisert i kommunen: Nordland Besøkssenter/Nordland Nasjonalparksenter, som ligger sentral til på Storjord.

Saltdal kommune er en frodig grønn dal omgitt av høye fjell. Våre to høyeste fjelltopper er Ølfjell med sine majestetiske 1751 moh og rett ovenfor ligger Solvågtid og stråler med sine 1559 moh.

Den vakre elva vår, Saltdalselva eller «Dronningen i nord» som det også kalles, renner nordover like ved E6. Den munner ut i Saltdalsfjorden ved Rognan, som er handelsstedet i kommunen. Saltdalselva er del av Saltdalsvassdraget, det tredje største vassdraget i Nordland Fylke. Det er et betydelig fiske i elva og rift om fiskekortene. Vassdraget er et av de større i Norge som er nesten helt spart for vannkraftutbygging.

Saltdal kommune kan by på svært mange familievennlige opplevelser i nasjonalparkene og i randsonen av nasjonalparkene.