Saltdal

saltdal nasjonalparkkommune

Velkommen til Saltdal Nasjonalparkkommune

– en kommune som befinner seg 67 grader nord i det arktiske og er innfallsport til to nasjonalparker; Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I kommunen finnes flere naturreservat og landskapsvernområder.

Saltdal kommune har vært nasjonalparkkommune siden 2008 og ble resertifisert etter nye kriterier i 2019.

Kommunen er svært heldig og har et av de 15 nasjonale besøkssentrene lokalisert i kommunen: Nordland Besøkssenter/Nordland Nasjonalparksenter, som ligger sentralt til på Storjord.

Saltdal kommune er en frodig grønn dal omgitt av høye fjell. Våre to høyeste fjelltopper er Ølfjell med sine majestetiske 1751 moh og rett ovenfor ligger Solvågtid og stråler med sine 1559 moh. Den vakre elva vår, Saltdalselva eller «Dronningen i nord» som den også kalles, renner nordover like ved E6. Den munner ut i Saltdalsfjorden ved Rognan, som er administrasjons- og handelssenter i kommunen. Langs hele elva går en naturbasert sykkelsti. Her kan du leie sykkel til store og små. Du finner mer informasjon på Saltenhygge.no

Saltdalselva er del av Saltdalsvassdraget, det tredje største vassdraget i Nordland fylke. Det er et betydelig fiske i elva og rift om fiskekortene. Du finner mer informasjon på Saltdal Elveierlag sine sider. Vassdraget er et av de større i Norge som er nesten helt spart for vannkraftutbygging.

Saltdal kommune kan by på svært mange familievennlige opplevelser i nasjonalparkene og i randsonen av nasjonalparkene.

Det er mange flotte opplevelser i Saltdal både for store og små, erfarne friluftsfolk og for nye eventyrere. 

I Saltdal er det god plass og du er hjertelig velkommen om du ønsker å besøke oss.

Vi deler gjerne vår flotte natur og opplevelser med deg – og ser frem til å se deg her! 

Se Youtube video her