Vevelstad

Vevelstad nasjonalparkkommune

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen, vi kjenner gleden av å bestige små og store fjell, oppleve stillhet og føle kraften fra det uberørte. Nasjonalparkene er det flotteste vi har av norsk natur og skal oppleves og bevares. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode turminner også i framtida. Sammen skal vi ta vare på det aller fineste vi har.