Utvikler merkevaren Norges nasjonalparker med dialog og samarbeid

Avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet trekker frem dialog og samarbeid i det videre arbeidet med å utvikle merkevaren Norges nasjonalparker videre.

Foto: fortellfortell

For å utvikle merkevaren Norges nasjonalparker videre, trekker Ivar Myklebust i Miljødirektoratet frem viktigheten av samarbeidet mellom direktoratet, nasjonalparkforvaltningen, nasjonalparkkommunene, besøkssentrene med flere.

På årskonferansen til NPKL i Nordreisa understreket Myklebust at merkevaren Norges nasjonalparkkommuner er en vesentlig del av verdiskapingen rundt nasjonalparkene. Han ser mange positive resultater av arbeidet med merkevaren.

– Dialog og samarbeid er en vesentlig del av den videre utviklingen av merkevaren.

Ivar Myklebust. avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

I intervjuet med Ivar Myklebust på årskonferansen forteller han også om sitt eget forhold til natur, nasjonalpark og nasjonalparkopplevelser.