Velkommen inn! Nasjonalparkkonferansen 2016

Besøkssenter nasjonalpark Nordland gennomfører nasjonalparkkonferanse
28.-29. september 2016.
De er ute etter bedrifter som vil utvide sine tilbud/forretningskonsepter og personer som har idéer til forretningskonsepter. Likeså personer i destinasjonsselskaper og service- og informasjonsfunksjoner i kommuner. Målet er å gi informasjon og kunnskap om nasjonalparkene for å senke terskelen for å ta dem i bruk med økonomisk verdiskapning for øyet. Det skal selvsagt skje etter en bærekraftig forretningsmodell og med naturen «på lag» – derfor er vi glade for at Innovasjon Norge kommer og forteller om akkurat dette.

Invitasjon og påmelding til Velkommen inn!