Vertskap og kompetanse

Vertskap – vi er alle verter! 

«Godt vertskap for din opplevelse av natur og kultur»

  • Alle medlemskommuner bør sammen med lokalt næringsliv gjennomføre kompetansegivende kurs med jevne mellomrom. Utlært blir man aldri!

Vertskapskurset omhandler lokalkunnskap og nasjonalparkkunnskap i tillegg til en vertskapsdel. Vertskapsrollen blir sett på i lys av at kommunen har status som nasjonalparkkommune. Mye handler om bevisstgjøring i forhold til de kvaliteter kommunen har, og betydningen av at hele kommunen framstår som godt vertskap. Det fokuseres på hvordan alle kan være en god lokal ambassadør, og hvordan man kan bidra til en felles velkomstkultur i kommunen.
Målgruppen er «alle», men i første rekke næringsliv og kommune (folkevalgte og administrasjon). Det er ikke bare reiselivsnæringen som skal utøve service – det er langt flere som har en servicefunksjon som har betydning for folks trivsel.

opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.
Opplevelseskurset har et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, og en praktisk tilnærming. Du lærer om ti praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv.

Kommuner som ønsker disse og andre relevante kurs tar kontakt med Innovasjon Norge på http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/Kompetansetilbud/

Verdiskaping med natur og kultur er KS sin folkevalgtmodul for hvordan vi kan gjøre oss nytte av utmarka vår på en god måte. Gjennomføring av modulen hvor kommunestyret deltar sammen med representanter fra kommuneadministrasjonen, lokalt næringsliv, forvaltning og andre viktige aktører vil gi nasjonalparkkommunen et bedre grunnlag for å bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling under merkevaren «Norges nasjonalparker».
Nærmere informasjon finner du her.