VF Rapport 2-2020 Klimatilpasning i nasjonalparkkommunene

Vestlandsforsking har på oppdrag fra Norges nasjonalparkkommuner laget en forskningsrapport om klimatilpasning i nasjonalparkkommunene. I dette forprosjektet er det gjort interessante funn og det danner grunnlag for et evt. hovedprosjekt med start tidligst i 2021. Tilbakemeldinger mottas med takk, spesielt med tanke på innhold i en evt. søknad om et hovedprosjekt. Les rapporten her