#minnasjonalparkopplevelse 2023 for Færder kommune

Samarbeid

Vi samarbeider med flere aktører for å gi et tilbud om kurs, webinarer etc. som er tilpasset de behovene medlemmene våre har.

Kompetanseheving

Kompetanseheving gjør at nasjonalparkkommuner kan tilpasse seg nye utfordringer og utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden.

Det er viktig for å ivareta verdifulle naturressurser, fremme lokal økonomi og samarbeide effektivt med andre interessenter. Det gjør vi gjennom å tilby kurs, webinarer og seminarer for å gi dere de verktøyene som kan bidra til å gi god og relevant kompetanse for å tilpasse seg en stadig skiftende verden.