Styret 2023/2024

  • Ellen Schjølberg, Grane kommune, styreleder
  • Rune Benonisen, Nordreisa kommune, nestleder
  • Mariann Skotte, Lesja kommune
  • Richard Fossum, Færder kommune
  • Roald Aga Haug, Ullensvang kommune

 

Varamedlemmer

  • 1. vara. Wenche Pedersen, Vadsø kommune
  • 2. vara. Knut Sagbakken, Tolga kommune

 

Valgnemnd

  • Rikke Håkstad, Troms og Finnmark fylkeskommune, leder
  • Eva Hove, Fjord kommune
  • Sverre Breivik, Saltdal kommune

Om oss

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling. Det gjøres med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker.

Norges nasjonalparkkommuner – gode å besøke, gode å bo i.

Et nettverk av 5 nasjonalparklandsbyer og 24 nasjonalparkkommuner ble i 2008 etablert etter initiativ fra daværende Direktoratet for Naturforvaltning, nå Miljødirektoratet.

Foreningen Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) ble stiftet 23. januar 2015, og skiftet i 2018 navn til Norges nasjonalparkkommuner. Foreningen består per 04.05.23 av 43 medlemmer.

Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter blir oppfylt.

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.

Foreningen har en daglig leder og et styre.

Våre verdier

Ekte – Bærekraftig – Verdiskapende