Saltdal nasjonalparkkommune. Foto: Karoline Pettersen
Saltdal nasjonalparkkommune. Foto: Karoline Pettersen

Nasjonalparkkommunene er gode steder å bo i og gode steder å besøke.

Fordeler ved medlemsskap

Som medlem hos oss hjelper vi dere til å bidra til at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og merkevareprogrammet blir oppfylt. Dette kan vi bidra til gjennom å bla. styrke samarbeid på tvers og gi en sterkere felles identitet.

Hovedmålet til foreningen: Bidra til at Norges nasjonalparkkommuner skaper verdier for lokalsamfunn og næringsliv med utgangspunkt i nasjonalparkene.

Vi skal bidra til at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og merkevareprogrammet blir oppfylt.  Dette kan vi bidra til gjennom å bla. styrke samarbeid på tvers og gi en sterkere felles identitet.

Eksterne aktører og partnere som Innovasjon Norge, KS og Miljødirektoratet ser et stort potensial for verdiskaping knyttet til nasjonalparkene.  Natur er etterspurt av et økende segment av folk som flytter dit de kan utøve sine interesser å drive naturbasert aktivitet. Det forventes derfor at både natur og lokal kultur vil få økende attraktivitet framover.

Ved å utvikle et samarbeid på tvers, der kommunene kan drive erfaringsutveksling og kompetanseformidling seg imellom, kan det hentes ut konkrete gevinster av samarbeidet. Her er det mye å hente eksempelvis innenfor besøksforvaltning, planfaglige utfordringer og regionalt samarbeid knyttet til nasjonalparkene.

What`s in it for you?

  1. Nettverk og samarbeid: Som medlem får du tilgang til et bredt nettverk av andre nasjonalparkkommuner og  organisasjoner. Både nasjonalt og internasjonalt. Dette gir muligheter for erfaringsutveksling, samarbeid og felles løsninger.

  2. Kompetansedeling: Foreningen arrangerer seminarer, workshops og konferanser der medlemmene kan lære av hverandre og få oppdatert kunnskap.

  3. Innflytelse og påvirkning: Som medlem har du mulighet til å påvirke politikk og beslutningsprosesser. Foreningen jobber aktivt med å fremme medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre aktører.

  4. Markedsføring og synlighet: Foreningen profilerer medlemmene gjennom nettsider, sosiale medier og andre kanaler.