Verdiskaping i nasjonalparkkommuner

Slik bidrar vi

Foreningen Norges nasjonalparkkommuner bidrar til at nasjonalparkkommunene blir styrket i sitt arbeid med å utvikle verdier i sine arealer som ligger rundt nasjonalparker.

Det gjør vi blant annet gjennom å bidra til at nasjonalparkkommunene kan legge bedre til rette for fastboende og besøkende som vil oppleve områdene.  Samtidig er det viktig å fokuserer på å ta vare på natur- og verneverdier og bidra til bolyst og boglede.

Samarbeid

Når du er medlem hos oss bidrar vi til å skape plattformer hvor deling av kompetanse, erfaringer, bistand og nettverksbygging står i fokus.

Vi mener at det er ved å samarbeide vi oppnår best resultat.

Samarbeid

Når du er medlem hos oss bidrar vi til å skape plattformer hvor deling av kompetanse, erfaringer, bistand og nettverksbygging står i fokus.

Vi mener at det er ved å samarbeide vi oppnår best resultat.

Vårt arbeid

Gjennom å jobbe sammen, stadig utvikle oss, og tenke helhetlig gjør vi den beste jobben. Derfor involverer vi mange forskjellige aktører i vårt arbeid.

Kommunene, fastboende, gjester, nasjonalparker, privat og offentlig næring er blant noen av de vi samarbeider med.

Våre samarbeidspartnere​

Distriktssenteret, logo