Om oss

Norges nasjonalparkkommuner – gode å besøke, gode å bo i

Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) ble stiftet 23. januar 2015 med forening som organisasjonsform og består av 43 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune. Statusen er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier. Målet er å stimulere til økt lokal bred verdiskaping og bidra til lokal næringsutvikling med grunnlag i merkevaren «Norges nasjonalparker» som ble lansert 13. april 2015.

Status som nasjonalparkkommune 

Som følge av denne er arealkravene fra 2008 avviklet. Dette skyldes at man i merkevaresammenheng stiller kvalitative krav framfor kvantitative. Det betyr at kommuner som har nasjonalparkareal på 1 kvadratkilometer eller mer kan søke Miljødirektoratet om status som nasjonalparkkommune forutsatt at kriteriene implementeres. Etter at kommunen har fått sin status som nasjonalparkkommune kan kommunen søke medlemskap i NPKL.

Kriterier 

I mai 2018 inviterte Miljødirektoratet søknadsberettigede kommuner til å søke om status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker. Kriteriene har gjennomgått flere revisjoner, senest i juni 2022.
Se invitasjon og følgende vedlegg:

Etter kommunesammenslåingen i 2020 er antall kommuner med areal i en eller flere nasjonalparker redusert til 98. Pr. 22. september 2022 har 47 kommuner status som nasjonalparkkommune. For nasjonalparkene Breheimen (3), Børgefjell (4), Hardangervidda (6), Láhko (3) og Reinheimen (6) gjelder at alle kommunene med areal i samme park har status som nasjonalparkkommune (antall kommuner i parentes).

Oversikt over kommuner med status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og derigjennom aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker» finner du her.

Nasjonalparklandsby

Statusen «nasjonalparklandsby» skal videreføres. For ytterligere detaljer, se Tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby Det arbeides med nye kriterier for statusen nasjonalparklandsby. Kravene skal være høyere enn de som følger av kriteriene for tettsted  i nasjonalparkkommunestatusen.

Merkevaren «Norges nasjonalparker har eget nettsted, se https://www.norgesnasjonalparker.no/