Eksempel på bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i Nordreisa nasjonalparkkommune. Foto: fortellfortell
Eksempel på bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i Nordreisa nasjonalparkkommune. Foto: fortellfortell

Formålet til foreningen er å stimulere og bidra til lokal bred verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker.

Merkevaren Norges nasjonalparker

​​Arbeidet med å implementere merkevaren fører til at nasjonalparkkommunen vil benytte merkevaren for å ønske de besøkende velkommen inn i verneområdene der hvor naturen tåler det.​ ​Merkevaren skal også bidra til tettere samarbeid og partnerskap mellom forvaltningsmyndighetene, kommunene, reiselivsnæringen og friluftslivsorganisasjonene.

Merkevaren bygger opp under verneverdier og kvaliteter.

Når man blir godkjent som nasjonalparkkommune betyr det også at man har forpliktet seg til å følge kriteriene i merkevaren Norges nasjonalparker. Dette er en rekke kriterier som kommunene må følge opp.

Formålet er at kommunen som aktør under merkevaren gis ansvaret for å bidra, stimulere og legge til rette for lokal verdiskaping og næringsutvikling. For nasjonalparkkommuner som ønsker å bli en aktør under merkevaren betyr det at de skal bygge opp under verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparkene, legge til rette for verdiskaping samt implementere merkevaren Norges nasjonalparker. Hvordan dette
gjennomføres i kommunene behandles i kommuneplaner og handlingsplaner.

Merkevaren stimulerer til samarbeid.

Foreningen Norges nasjonalparkkommuner vil bidra til å skape samarbeid mellom alle aktører i en nasjonalparkkommune slik at arbeidet med å implementere merkevaren blir så god som mulig. Selv om aktørene har forskjellige roller og ansvarsområder må implementeringen av merkevaren skje som et aktivt og kontinuerlig samarbeid.

Aktører kan være nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene, nasjonalparkkommunene og lokalt næringsliv.

Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Kommersielt merke

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark (og i enkelte tilfeller andre verneområder) kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet.