Fra årskonferansen i Nordreisa nasjonalparkkommune 2023. Foto: fortellfortell AS
Fra årskonferansen i Nordreisa nasjonalparkkommune 2023. Foto: fortellfortell AS

Medlemmer i Norges nasjonalparkkommuner

Det er i 2023, 43 medlemmer i Norges nasjonalparkkommuner.

Kommuner med status nasjonalparkkommune gitt av Miljødirektoratet kan søke om å bli medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner.

Medlemmer i Norges nasjonalparkkommuner