Dovre kommune

Med sine over 73% vernede områder i form av nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, har Dovre kommune status som Nasjonalparkkommune.
Viewpoint Snøhetta
Deler av Rondane nasjonalpark, Dovre nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark befinner seg i kommunen. I tillegg har vi flere landskapsvernområder og naturreservater.
Kontaktperson: Steinar Tolf Jacobsen, næringskonsulent Steinar.Tolf.Jacobsen@dovre.kommune.no