Reinsdyr ved Femund.

Kommuner med status som nasjonalparkkommune kan søke om medlemskap.

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til foreningen.

Vi ønsker flere medlemmer velkomne

Vi bidrar gjerne til drøftinger, arbeidsmøter etc. i prosesser hvor det vurderes medlemskap. Vi kan også komme på besøk til kommuner som ønsker presentasjon av foreningen og dens arbeid.

Prosedyre ved søknad om å bli medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner

  • Kommuner som av staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparkkommune» kan søke om medlemskap i foreningen
  • Innmelding skjer ved skriftlig søknad til foreningen.
  • Styret avgjør spørsmålet om opptak av nye medlemmer.
  • Ved opptak av nytt medlem må det betales et kapitalinnskudd som tilsvarer det innskudd eksisterende medlemmer har innbetalt.
  • Per 01.01.23 er innskuddet på 25 000 kr.

Status som nasjonalparkkommune gir kommunen rett til å ta i bruk merkevaren og
designmanualen for Norges nasjonalparker.

Daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner Bjørn Åge Jenssen. Foto: fortellfortell