Fra årskonferansen i Nordreisa nasjonalparkkommune 2023. Foto: fortellfortell AS
Fra årskonferansen i Nordreisa nasjonalparkkommune 2023. Foto: fortellfortell AS

Årets tema

Kommunens rolle som utviklingsaktør

Med utgangspunkt i NOU 2023: 10 Leve og oppleve — Reisemål for en
bærekraftig fremtid med fokus på besøksforvaltning og kundereise.

Årskonferanse 2024

28. - 30. mai inviterer vi for 14. gang til inspirerende, lærerike og hyggelige dager. Denne gangen holdes årets konferanse i Meløy nasjonalparkkommune.

Praktisk informasjon

Når: 28. – 30 mai 2024

Hvor : Meløy nasjonalparkkommune

Hvem: Medlemmer i foreningen, lokale aktører, politikere, forvaltere i nasjonalparker, nasjonalparkstyrer.

Program: Vi vil informere om programmet ettersom det blir klart.