Foto fra Meløy kommunes nettside

Enten du er folkevalgt eller ansatt i kommunen, er forvalter av et verneområde eller på annen måte er involvert eller engasjert i temaene, vil dette webinaret gi deg verdifulle innsikter og perspektiver.

Digital årskonferanse 2024

Det blir dessverre ingen fysisk årskonferanse i år. I stedet for inviterer Norges nasjonalparkkommuner deg til webinar hvor vi blant annet tar for oss reiselivets rolle i samfunnsutviklingen.

I tillegg får vi høre om prosjektet LANDTIME – «Besøksforvaltning i kommunal planlegging. Oppdag hvordan bærekraftig besøksforvaltning kan integreres i kommunal planlegging og bidra til økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping.

Enten du er folkevalgt eller ansatt i kommunen, er forvalter av et verneområde eller på annen måte er involvert eller engasjert i temaene, vil dette webinaret gi deg verdifulle innsikter og perspektiver.

Program

09:00 – 09:10

Åpning, ved styreleder Ellen Schjølberg

09:10 – 09:20

Sammenslutningsprosessen mellom Norske Parker og Norges nasjonalparkkommuner, ved nestleder Rune Benonisen.

09:20 – 09:50

Merkevaren «Norges nasjonalparker» vedMiljødirektoratet.

10:00 – 10:45

Hvorfor skal vi ha turisme? – Reiseliv som samfunnsutvikler ved Ann-Heidi Hansen, v Spesialrådgiver avd. for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

Hvilket verdigrunnlag bygger vi en bærekraftig utvikling på? Hvordan ser vi på reiselivets samfunnsmessige betydning og potensial?

Ann Heidi skal dele sine praktiske erfaringer fra arbeidet som prosjektleder for pilotprosjektet på besøksforvaltning i Nordland fylkeskommune (2018-2022), og sin deltakelse i Reisemålsutvalget som leverte sine innspill til nye veivalg i NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. Hvilken rolle har kommunene i besøksforvaltning og reisemålsutvikling?

10:55 – 11:10 Pause

11:10 – 11.50

Besøksforvaltning i kommunal planlegging – erfaringer fra LANDTIME-prosjektet, og Nordland, ved Knut Bjørn Stokke. Førsteamanuensis NMBU

Hvordan kan man koble kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven med besøksforvaltning for å sikre seg en helhetlig tilnærming hvor reiselivet, lokalsamfunn, natur- og kulturverdier blir sett i sammenheng?

Utgangspunktet er arbeidspakke 2 LANDTIME-prosjektet hvor Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner i Lofoten, samt Meløy, er med.

Det vil også bli trukket fram kunnskap som er framkommet i EVU-kurset Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn.

12:00 – 12:30

Viktigheten av koordinert politisk arbeid – for å oppnå resultater, ved Rune Olsø, seniorrådgiver i Agenda Rådgivning

12:30 Oppsummering

12:45 Slutt

Nyttige lenker