Vadsø kommune

Vadsø kommune ligger ved Varangerfjorden i den østlige delen av Finnmark, omtrent midt på strekningen Nasjonal turistveg Varanger (E75), som fortsetter østover til Vardø og Hamningberg i Båtsfjord kommune.

Vadsø kommune har 6100 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark.
Gangbru over elv. Foto: Nikon K. Amera
I dette landskapet er avstandene store, været skifter fort og vi menneskene blir små under horisonten.

Varangers historie går fra samisk og sjøsamisk kulturhistorie, til heksejakt, finsk innvandring og krigshistorie. Det har vært kontinuerlig bosetting fra steinalderen og fram til i dag, og det finnes hustufter, graver og offerplasser her. På slutten av 1800-tallet slo mange finner seg ned i Øst-Finnmark, og Vadsø ble kjent som kvenhovedstaden.

I utkanten av Varangerhalvøya nasjonalpark er det noen utvalgte tilrettelagte startsteder. Området er av de siste i Norge som ikke har et utbredt nett av merka stier. Her er flere dyretråkk skapt av rein, enn av folk.

Kontaktperson: Jarle Lövenörn Lystad - kommunedirektør - jarle.lystad@vadso.kommune.no

Finn frem i Vadsø nasjonalparkkommune