Tolga kommune

I slake lier ligger solsvidde tømmerhus omgitt av grønne enger der kyr og sauer beiter. Det godt bevarte bygningsmiljøet er unikt i Norge, det samme er den levende seterkulturen.
Forollhogna nasjonalpark er et sammenhengende og til dels urørt fjellområde med slake dalsider og runde, vennlige terrengformasjoner. 

Forollhogna er kjent for å ha de største villreinbukkene i Norge. Rundt parken ligger frodige daler med særpreget, vakkert kulturlandskap hvor det fortsatt drives aktiv seterdrift.

Kontaktperson: Kjersti Ane Bredesen - landbrukssjef - kjersti.ane.bredesen@tolga.kommune.no