Skjåk kommune

Naturen har ein viktig plass i folkesjela hjå oss skjåkvêrar, og det er ikkje utan grunn at ca 80 % av naturen i Skjåk er verna. Vi har to store nasjonalparkar i Skjåk, Reinheimen nasjonalpark i nord og Breheimen nasjonalpark i sør.
Rein i Valldalsfjell- eva furseth
Skjåk ligger i Ottadalen i Oppland fylke mellom majestetiske fjell og flott natur for friluftsliv. Reinheimen nasjonalpark ligger i nord og Breheimen nasjonalpark i sør.
Kontaktperson: Ivar Bø - kommunedirektør - ivar.bo@skjaak.kommune.no