Senja kommune

Senja er en nasjonalparkkommune og nasjonalparken er til for alle. Her finner du et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap, karakteristisk for ytre deler av Troms.
Kontaktperson: Wenche Pedersen - virksomhetsleder plan og utvikling - Wenche.Pedersen@senja.kommune.no