Midtre Gauldal kommune

Et samfunn er avhengig av utrolig mange brikker som spiller sammen for å bli best mulig.
Menneskene som bor her, er Midtre Gauldals viktigste ressurs. Midtre Gauldal kommune jobber med å legge til rette for at alle får de tjenstene og mulighetene de ønsker og trenger. Sammen bygger vi bærekraft for et godt samfunn, også for framtida. Du kan bli best i verden.
Kontaktperson: Knut Magne Lundemo , næringsrådgiver knut.magne.lundemo@midtre-gauldal.kommune.no