En av de fineste plassene i Reisadalen er Sieimma. Her starter også Reisa nasjonalpark. Her finner du bålplass
Kontaktperson: Jan F. Fjære, næringsutvikler Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no