Øystre Slidre er ein kommune i Innlandet fylke i Valdres som omfattar Begnavassdragets austre hovuddalføre nord for Fagernes, med omkringliggande skogåsar og fjellstrok.
Kontaktperson: Tom Andre Salamonsen - arealplanlegger - tom.andre.salamonsen@oystre-slidre.kommune.no