Målselv kommune

I Målselv, inne i grenselandet mot Sverige, finnes en av Nord-Norges mest varierte villmarker. I Øvre Dividal nasjonalpark drives tradisjonell reindrift, her er turløyper, elver og gode fiskevatn og deler av parken er åpen for jakt. Landskapet er variert med furu- og bjørkeskog, snaufjell, vann og myrer.
Kontaktperson: Morten Tomter, enhetsleder teknisk morten.tomter@malselv.kommune.no