Folldal kommune

Nesten halvparten av kommunens areal er vernet gjennom landskapsvernområder og nasjonalparker. Deler av Rondane nasjonalpark og Dovre nasjonalpark ligger i Folldal.
Bygda ligger ved foten av Rondane og Snøhetta. Området har også mange interessante spor etter siste istid, så vel som fra de første fangstkulturene.

Innen kommunen finnes Norges lengste seterdal (55 kilometer); Einunndalen. I Einunndalen er det fortsatt aktiv setring om sommeren på setre bygd allerede på 1700-tallet.

Kontaktperson: Bjørn Skjervold, næringsutvikler bjorn.skjervold@folldal.kommune.no