Bardu kommune

Bardu kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, og har litt over 4000 innbyggere. Kommunen er en innlandskommune og er sammen med Karasjok og Kautokeino de eneste kommunene i Troms og Finnmark uten kystlinje.

På grunn av sine store utmarks- og fjellområder er kommunen betegnet som en villmarkskommune. Ved Altevatnet ligger et av de største hytteområdene i Troms og området er attraktivt for reiseliv og turisme.
Med en bildetekst her vil neste bilde dyttes nedover.
Det er ingen tvil om at Bardu er en villmarkskommune og at villmarkskulturen er den dominerende. Her kan vi by på et dyreliv som er myldrende og nærværende.

Med Setermoen som utgangspunkt har man tilgang på alt man trenger for å dra på tur, enten det er fisketurer, jakt eller vandreturer. Store deler av kommunen består av ville fjellområder og de store vassdragene med Altevatn og Leinavatn er naturlige ferdselsveier for å komme seg inn i områdene både sommer og vinter.

Kontaktperson: Frode Bruvoll, næringssjef frode.bruvoll@bardu.kommune.no