Fra venstre Ellen Schjølberg, tidligere ordfører og nå folkevalgt i Grane kommune samt styreleder i Norges nasjonalparkkommuner (NPKL), Mariann Sæther, styreleder og daglig leder i Grane Næringsutvikling AS og Tore Tødås, nasjonalparkforvalter for Børgefjell.

Samarbeid om å fremme verdiskaping og styrke lokalsamfunnet i Grane.

Godt samarbeid mellom kommunen, næringsselskap og nasjonalparkforvalter har gitt en ny tilrettelagt innfallsport til Børgefjell nasjonalpark og naturopplevelser til flere. Den 7,5 kilometer lange Simskardrunden ved Børgefjell nasjonalpark er et av samarbeidsprosjektene som gjør Grane nasjonalparkkommune til et bedre sted å bo, drive næring i og besøke.

Skrevet av Rita Iren Horsdal, fortellfortell AS. Publisert 21. november 2023

Grane nasjonalparkkommune med sine 1500 innbyggere, har hele to nasjonalparker innenfor kommunegrensene. Børgefjell med sitt så godt som uberørte fjellandskap ligger sørøst, mens ut mot havet i vest ligger Lomsdal-Visten.

Nasjonalpark som ressurs og mulighet

Grane har vært nasjonalparkkommune siden 2010, og har vært medlem i Norges nasjonalparkkommuner siden oppstarten i 2015.

– Grane kommune har valgt å være en aktiv nasjonalparkkommune som gjør Grane til en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive næring i. Nasjonalparkkommunestatusen har stor verdi for oss, sier Ellen Schjølberg. Hun er tidligere ordfører, nå folkevalgt i Grane kommune. I tillegg er hun styreleder i Norges nasjonalparkkommuner (NPKL).

Innbyggerne i Grane er stolte av naturen og nasjonalparkene. Til og med nærbutikken har flotte informasjonsplakater om nasjonalparkene.

I dag er 34 prosent av Granes areal vernet, da er ikke Vefsnavassdraget regnes med. Ytterligere to prosent er forventet vernet fremover med utvidelse av Lomsdal-Visten, samt flere andre nye verneområder. Det er langt fra det meste i kommune-Norge, men likevel en betydelig del av arealet.

– Det er viktig for både innbyggere og næringsliv at vernede områder ikke hindrer aktivitet, men heller legger til rette for bærekraftige besøk i innfallsportene til nasjonalparkene. Det er en god besøksforvaltning som støtter opp om det lokale næringslivet, sier Mariann Sæther, styreleder og daglig leder for kommunens utviklingsselskap.

Gudbrandsdølen Mariann har vært verdensmester i ekstrempadling to ganger, sist i 2019. Litt tilfeldig oppdaget hun de ville elvene i Grane, og flyttet hit med mann og barn. Her har hun startet raftingselskapet River North AS.

– Å være nasjonalparkkommune både forplikter og gir mye verdi tilbake.

Ellen Schjølberg, styreleder i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og ordfører i Grane.

– Å være nasjonalparkkommune både forplikter og gir mye verdi tilbake. I kommunens besøksstrategi har vi forpliktet oss til å tilrettelegge innfallsporter til nasjonalparkene, og å samarbeide med andre for å få det til, legger Ellen til.

Les mer om foreningen Norges nasjonalparkkommuners formål

Samarbeider om Simskardrunden

Simskardet er en innfallsport til Børgefjell nasjonalpark som brukes mye. Nasjonalparkforvalter Tore Tødås og nasjonalparkstyret begynte arbeidet med Simskardrunden i 2014. Tore, som er nasjonalparkforvalter for 1.447 kvadratkilometer nasjonalpark på tiende året, har vært leder for prosjektet.

Simskardrunden er en 7,5 kilometer lang turløype i randsonen til nasjonalparken, og beskrives som en smakebit av Børgefjell, uten å gå inn i selve parken. Simskardrunden ble planlagt som en del av besøksstrategien for Børgefjell nasjonalpark og Grane kommune.

Simskardrunden er en 7,5 tursti som gir en smak av Børgefjell i randsonen til nasjonalparken. Simskardrunden ble ferdigstilt våren 2023 i et samarbeid mellom Grane kommune, nasjonalparkforvalter, Grane Utvikling og Statskog. Simskardet har allerede blitt et populært utfartssted.
Simskardrunden er en 7,5 tursti som gir en smak av Børgefjell i randsonen til nasjonalparken. Simskardrunden ble ferdigstilt våren 2023 i et samarbeid mellom Grane kommune, nasjonalparkforvalter, Grane Utvikling og Statskog. Simskardet har allerede blitt et populært utfartssted.
Informasjonsskiltene i Simskardet gir nyttig informasjon om Børgefjell nasjonalpark. Kjærligheten til naturen og engasjementet for nasjonalpark deler Tore Tødås, Mariann Sæther og Ellen Schjølberg. De er glade for at så mange besøker det tilrettelagte området ved Simskardet med gapahuk, bålplass, informasjonsplakater og toalettfasiliteter.

– Prosjektet med å etablere Simskardrunden har pågått i ti år. Hengebruer er oppgradert, stier klopplagt, området er skiltet, parkeringsareal og oppholdsområde utvidet, utedo og gapahuk er bygget. Tre millioner kroner er investert i anlegget, inkludert 531.000 kroner som Statskog har brukt av egne midler for å oppgradere Simskardhytta, som en del av tilbudet i området, beskriver Tore.

Ellen Schjølberg og Tore Tødås ved portalskiltet i Simskardet som ønsker velkommen inn i Børgefjell nasjonalpark. Skiltingen er en del av samarbeidsprosjektet til Grane kommune og nasjonalparkforvaltningen, og en del av merkevaren Norges nasjonalparker.
Informasjonsskiltene i Simskardet gir nyttig informasjon om Børgefjell nasjonalpark.

Prosjektmidler fra Miljødirektoratet, bevilgninger fra kommunen og stor egeninnsats fra prosjektgruppa har gjort Simskardprosjektet mulig. Nå som Simskardrunden er ferdigstilt, har kommunen overtatt ansvaret for drift og vedlikehold. Tilretteleggingen har gjort Simskardet til et populært turmål. Ved gapahuken i massivtre kan både turister og fastboende høre elva bruse, kjenne fjellvinden blåse i ansiktet og lukten av skog og lyng. Det betyr også flere overnattinger i Grane og besøk på spisesteder og butikker.

Gjennom hele prosessen har Tore, Ellen, Mariann og grunneier Statskog samarbeidet tett og møttes jevnlig til digitale møter og befaringer.


– Samarbeidet vi har i Grane krever aktive parter. Det er enklere for oss i nasjonalparkforvaltningen å samarbeide med kommuner som legger ressurser i å være en nasjonalparkkommune. Når vi legger merkevaren Norges nasjonalparker med “Velkommen inn” til grunn for samarbeidet, får vi et felles langsiktig mål og retning, forklarer han.

Utvikler merkevaren Norges nasjonalparker med dialog og samarbeid. Se video med Ivar Myklebust, Miljødirektoratet.

Langsiktig arbeid

Mariann trekker frem at å ha et langt perspektiv er nødvendig for en nasjonalparkkommune.
– Det tar tid å lage en innfallsport som Simskardet, ikke minst å skaffe finansiering for de ulike elementene. Det kan være en “trøst” for alle som synes prosessene tar lang tid. Mitt fremste råd til andre er å involvere aktuelle samarbeidspartnere og å tenke langsiktig. Alle må begynne et sted, det viktigste er å komme i gang, sier Mariann.

Når en nasjonalparkkommune har lagt sin besøksstrategi, blir det også mulig å søke midler til prosjekter som å tilrettelegge innfallsporter.

– Vi anbefaler andre nasjonalparkkommuner til å undersøke mulighetene for å søke, understreker Ellen.

Nye nasjonalparkprosjekter

Arbeidsgruppen jobber med flere nasjonalparkprosjekter. Ved Fiplingdal landhandel, midt i Granes populære hytteområde ved Børgefjell, blir det nå opprettet en ny møteplass og informasjonspunkt. Her blir det opparbeidet et område med informasjon om Børgefjell, gapahuk, bålplass, aktiviteter for barn og unge og ladepunkt for el-biler. Tre steinrygger som gjenspeiler fjellformasjonene i Børgefjell, skal gi få flere til å bli nysgjerrige og stoppe.

–  Vi ønsker at flere skal få lære mer om nasjonalparken, og å ta vare på naturen rundt oss, forteller Tore.

En lokal entreprenør står for grave- og byggearbeidene, så her drypper litt av investeringen på bygdas næringsliv. Møtepunktet i Fiplingdal er forventet å ferdigstilles høsten 2023.

Grane kommune med kommunesenteret Trofors er vertskap for to nasjonalparker. Børgefjell i sørøst og Lomsdal-Visten i vest. Grane har vært en stolt nasjonalparkkommune siden 2010.
Ved nærbutikken Fiplingdal landhandel lages et nytt informasjons- og aktivitetspunkt for Børgefjell nasjonalpark med gapahuk, bålplass og aktiviteter for barn og unge. I tillegg kommer et ladested for elbiler.
Det nyeste, og potensielt største nasjonalparkprosjektet, er Laksvollen, som er det nye næringsområdet ved nye E6 hvor det planlegges et nytt nasjonalparksenter. Teknisk sjef Børge i Grane kommune presenterer prosjektet for næringsforeningen i Grane på et lunsjmøte på den lokale restauranten Trixie.

Det som kan bli det potensielt største samarbeidsprosjektet i Grane, er Laksvollen, det nye næringsområdet ved siden av tunnelen ved nye E6. Denne tunnelen vil lede trafikken utenom Trofors fra høsten 2025. Det er dette Ellen vil bruke mye tid på fremover. Planene er klare og innsalget for å skaffe finansiering er godt i gang.

– Hva er vel mer naturlig enn å lage et nasjonalparksenter ved E6 i nasjonalparkkommunen Grane? spør hun.

Slik har arbeidsgruppen for nasjonalpark planlagt utformingen av det nye samlings- og informasjonspunktet for Børgefjell ved Fiplingdal landhandel.

Natur- og kultursti til innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark

Det lages også en natur- og kultursti langs Gamle Stavvassvei, som går fra Laksvollen og mot Stavassdalen, nesten inn i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Stavassdalen er den samiske innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark. Stien tilrettelegges for både barn og voksne  og vil ha 24 punkter med informasjon om natur og kultur. I prosjektet samarbeider Grane kommune med nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten, Grane Næringsutvikling, Helgeland museum, Helgeland friluftsråd, Statskog og privat grunneier for å tilrettelegge. Lag og foreninger, som Stavassdalens venner, har stått for mye av den praktiske tilretteleggingen i området sammen med Statskog. Dette er nok et prosjekt som viser nytten av godt samarbeid.

– Gjennom samarbeid om nasjonalparkprosjekter får enda flere mennesker gode naturopplevelser. Flere får kunnskap om nasjonalparkene og naturen som omgir oss. Det gjør det enda hyggeligere å bo her, samtidig som næringslivet kan blomstre, sier Ellen, Mariann og Tore.

Stavassdalen er den samiske innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark. Her tilrettelegges en ny natur- og kultursti for både barn og voksne. Stien vil ha 24 punkter med informasjon om natur og kultur.
Facebook
Twitter
LinkedIn