Samfunnskontakt

Samfunnskontakt gir muligheten til å bygge partnerskap med ulike interessenter, inkludert næringsliv, frivillige organisasjoner og andre myndigheter. Dette samarbeidet kan føre til ressurstilskudd, ekspertise og støtte som gagner kommunene og deres befolkning.

Samarbeidet er nødvendig for effektiv forvaltning av nasjonalparkene og bærekraftig utvikling av områdene rundt. I tillegg kan god samfunnskontakt bidra til å bygge tillit og forståelse mellom kommunene og ulike samfunnsgrupper. Dette er avgjørende for å forebygge konflikter og opprettholde en positiv atmosfære.

I tillegg gir samfunnskontakt en plattform for kunnskapsdeling og utdanning. Det kan bidra til økt bevissthet om miljøspørsmål, naturverdier og bærekraftige praksiser, og dermed styrke samfunnets engasjement