Årskonferanse vel gjennomført!

Årskonferansen til Norges nasjonalparkkommuner ble gjennomført i nydelige Nordreisa nasjonalparkkommune 6. – 8. juni 2023. Nasjonalparkkommunen viste frem flott natur og opplevelser i og rundt Reisa nasjonalpark.

Skrevet av Rita i Fortell Fortell. Publisert 6. juli 2023

Ordfører i Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll ønsket de over 50 deltakerne fra kommunene, reiseliv, Miljødirektoratet, Halti nasjonalparksenter og Norske Parker velkommen.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet åpnet konferansen. Hun trakk frem hvordan Norges nasjonalparkkommuner i samarbeid med andre aktører og instanser bidrar til å løse oppgavene med å ivareta vern og bruk på en bærekraftig, helhetlig og langsiktig måte.

Bred verdiskaping i nasjonalpark og nasjonalparkkommuner

Tema for konferansen var “Bred verdiskaping – hva er det, og hva betyr det for oss”, og styreleder i Reisa nasjonalparkstyre, Herborg Ringstad, presenterte Reisa nasjonalpark med bilder og video. Daglig leder ved Halti nasjonalparksenter, Odd Rudberg fortalte oss hvordan det jobbes med Reisa villakssenter og utstillingen “Fantastiske Reisa”.

Kari Sveen, nasjonalparkforvalter og representant for Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen delte sine erfaringer med tilrettelegging i og utenfor verneområdet.

Fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark, Marlene Berntsen Bråthen inviterte til samarbeid og kommunikasjon i sitt innlegg om bred verdiskaping basert på natur- og kulturarven. Geograf og forsker Bernt Aslak Brandtzæg fra Telemarksforskning orienterte om erfaringene etter forskningen rundt bred verdiskaping, samskaping og samfunnsutvikling.

Carol Richie, direktør i Europarc Federation presenterte hvordan de jobber med bred verdiskaping i Europas parker, og hvor viktig det er å se og forstå verdiene folk har opp mot medvirkning og verdiskaping i parkene.

Hva kan bidra til bred verdiskaping?

Nyheter fra Miljødirektoratet ble presentert av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Tjenestedesign som verktøy i tilrettelegging av naturattraksjoner, ble presentert av Rikke Steiro, som er næringsrådgiver i Senja kommune. Hun tok utgangspunkt i Segla, i Fjordgård på Senja.

#minnasjonalparkopplevelse i sosiale medier og hvordan aktiviteten kan bidra til bred verdiskaping ble presentert av Rita Iren Horsdal fra kommunikasjonsbyrået fortellfortell. Kommuneøkonomi og finansiering ble løftet frem av Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati i KS.

Ny styreleder i Norges nasjonalparkkommuner

På årskonferansens formelle del ble Mette Bjørnvik fra Meløy kommune takket av som styreleder, og Ellen Schjølberg fra Grane kommune ble valgt til ny leder.

Meløy nasjonalparkkommune vil være vertskap for neste års konferanse.

Facebook
Twitter
LinkedIn