På NPKL sitt digitale årsmøte 30. mai vil Ann-Heidi Hansen, spesialrådgiver for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge, presentere hvordan nasjonalparkkommuner kan lage en god og bærekraftig besøksstrategi. Bildet viser Ann-Heidi på fjelltur utenfor Bodø. Foto: Privat

På vårt digitale årsmøte 30. mai vil Ann-Heidi Hansen, spesialrådgiver for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge, presentere hvordan nasjonalparkkommuner kan lage en god og bærekraftig besøksstrategi. Foto:Ann-Heidi på fjelltur utenfor Bodø. Privat. 

God besøksforvaltning: Fem spørsmål alle nasjonalparkkommuner bør stille

Ved å stille fem sentrale spørsmål og involvere lokalbefolkningen i dem, får kommunene en “oppskrift” på en god og bærekraftig besøksstrategi som også utvikler lokalsamfunnet. Det vil Ann-Heidi Hansen fra Innovasjon Norge fortelle om i sitt digitale foredrag på Norges nasjonalparkkommuners årsmøte 30. mai.

Skrevet av Rita . Publisert 22. mai 2024

Ann-Heidi Hansen har vært prosjektleder for Nordland fylkeskommunes pilotprosjekt for besøksforvaltning som omfattet seks kommuner i Lofoten, Meløy og Vega. Målet  med prosjektet var å finne en metode for god besøksforvaltning som alle kommuner kunne bruke. Bakgrunnen for pilotprosjektet var å møte utfordringer som oppstår når steder blir svært populære å besøke nærmest over natten, uten at infrastruktur som parkering, toaletter, avfall og toaletter er dimensjonert for det.

I dag jobber Ann-Heidi Hansen som spesialrådgiver for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge. På foredraget for oss 30. mai vil hun også trekke frem verdien av å engasjere lokalbefolkningen når kommunen skal legge planer for stedsutvikling, næringsliv og reiseliv som skal gi mer tilbake til naturen enn vi forbruker.

Få med deg foredraget til Ann-Heidi på det digitale årskonferansen til Norges nasjonalparkkommuner!

Facebook
Twitter
LinkedIn