Hol

Hol nasjonalparkkkommune

Velkommen til Hol nasjonalparkkommune og Geilo nasjonalparklandsby

Med Hol som base kan du kombinere eventyrlige naturopplevelser i høyfjellet og spennende turer til fjordene. Den vanligste måten å reise til Hol er med tog fra Oslo eller Bergen, eller med buss eller bil. Turmuligheter, aktiviteter, overnatting, butikker og serveringssteder finner du i hele Hol kommune.

Velkommen ut på tur

I og rundt nasjonalparkene er det rom for mange, om vi tar hensyn til folk og dyr rundt oss. Nasjonalparkene er det
beste av norsk natur. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode turminner også i framtida.

Været i fjellet kan skifte brått både sommer og vinter. Sommeren kan by på varme og blå himmel eller lave temperaturer og tykk tåke. Vinterturer kan gi deg sol og lang sikt eller kalde vinder og tett snødrev. God planlegging gir gode turopplevelser!

Velkommen til Hallingskarvet nasjonalpark

Fjellmassivet Hallingskarvet hviler på viddene rundt, med bratte skrenter mot nord og sør og Folarskardnuten ragende på toppen, 1933 meter over havet.

De flere hundre meter høye skrentene som karakteriserer Hallingskarvet er nærmest uangripelige, men høyfjellsplatået er ikke umerka etter harde år: De dype botnene som skjærer seg inn fra nordsida viser tidens tann. Erosjonen har ført til at den harde gneisen i Hallingskarvet står alene igjen, heva over viddene rundt.

Livet til fjells er hardt. Likevel har noen lært seg å takle forholdene. Året rundt vandrer villreinen på leit etter beite, og issoleia snur seg etter sola for å samle lys og varme.

Besøker du Hallingskarvet kan du følge stier som andre har gått opp før deg, eller vandre uten at noen viser deg veien. Om vinteren kan du følge milevis med stikka løyper eller preparerte spor som holder deg på rett vei, eller lage dine egne skispor. De merka turene tar deg fra hytte til hytte gjennom fjellpass og lune lier. Her er det rom for mange, om vi tar hensyn til folk og dyr rundt oss.

Hallingskarvet nasjonalpark ble opprettet i 2006 og er 450 km2. Nasjonalparkene er det beste av norsk natur. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode turminner også i framtida.

Se gjerne mer informasjon om Hallingskarvet nasjonalpark på
norgesnasjonalparker.no

Velkommen til Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda er et særlig verdifullt høyfjellsområde, og er fastlands-Norges største nasjonalpark. Området er viktig som tilholdssted for de største villreinflokkene i Europa, og de største delbestandene av mange sjeldne fuglearter i Sør-Norge.

Fjellvidda med de tusen sjøer er et eldorado for fjellvandrere med telt og fiskestang. Spor etter
mennesket sin bruk av naturen er framtredende på Hardangervidda, både som sleper/ferdselsveger, buer og støler. Jakt- og fiskeressursene blir i dag aktivt utnytte av de som bor rundt vidda.

Hardangervidda ble isfri for omtrent 9 000 år siden. Lavdekket etablerte seg på den nakne marka og gav næringsgrunnlag for reinen. Fra vinterbeiteområdene på østvidda trekker store villreinflokker vestover om våren, der mye nedbør og næringsrikt jordsmonn gir gode sommerbeiter med saftig gress for både rein og bufe.
Tidlig i mai kommer de drektige simlene fram til kalvingsområdene. Blir reinen forstyrret da, kan det få store følger. Bukker og ungdyr trekker ned og beiter i bjørkeskogen. Utover sommeren er reinen på flukt fra mygg og brems, og flere tusen dyr kan da være samlet på snøfonnene i høyereliggende terreng. Etter brunsten om høsten trekker dyra østover igjen til de forblåste lavheiene for vinterbeite.

Se gjerne mer informasjon om Hardangervidda nasjonalpark på
norgesnasjonalparker.no