Midtre Gauldal

Midtre Gauldal nasjonalparkkommune

Kommunen har et stort potensial for naturbaserte opplevelser og aktiviteter. Gaula er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er ressurser som foreløpig ikke er fullt utviklet, men lover store muligheter for opplevelsesturisme. Kommunen er også rik på kulturminner fra mange historiske epoker.