Sel

Sel nasjonalparkkommune

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Deler av Norges første nasjonalpark, Rondane Nasjonalpark, ligger i Sel kommune. Kommunen har også kort veg til andre nasjonalparkområder som Jotunheimen, Dovrefjell og Reinheimen. Vi har store fjellområder i kommunen med Rondane nasjonalpark i øst og ”Jotunheimens forgård” i vest med et omfattende sti – og løypenett. Høyeste fjelltopp er Storronden på 2138 moh.

Se også https://www.nasjonalparkriket.no/nasjonalparkkommuner/sel