Collage fra innlegg tagget med #minnasjonalparkopplevelse

Informasjon om #minnasjonalparkopplevelse

🥾#minnasjonalparkopplevelse er en aktivitet i sosiale medier som Norges
    nasjonalparkkommuner startet i 2021

❤️ Hittil er det postet 215 innlegg om nasjonalparkoppevelser – i og utenfor
     nasjonalparker. Innleggene er fra 18 nasjonalparkkommuner og ett
     nasjonalparksenter

🎯 Hittil er emneknaggen #minnasjonalparkopplevelse brukt 1.750 ganger på
     Instagram og i underkant av 1000 ganger på Facebook (emneknagger er ikke
     en primær funksjon på Facebook)

🫶 Målet er å synliggjøre nasjonalparkene, spre kunnskap og bidra til bred og
     langsiktig verdiskaping i og rundt parkene (sosialt, kulturelt, økonomisk og
     miljømessig)

👫Målgruppene for opplevelsene er familier og folk flest

✅ For å ivareta verneinteressene er nasjonalparkforvalterne involvert i
     innleggene i sitt område før publisering

✍️ Markeds- og kommunikasjonsbyrået fortellfortell bistår foreningen Norges
     nasjonalparkkommuner med aktiviteten #minnasjonalparkopplevelse

🙋 Har du forslag til opplevelser i og utenfor nasjonalparkene som vi kan lage 
     innlegg om i sosiale medier, ta kontakt! Vi trenger kun noen bilder eller video
     og stikkord! Send en mail med tips til rita@fortellfortell.no

😍 Følg gjerne @nasjonalparkkommuner på Instagram og
     @nasjonalparkkommuner på Facebook!