Nasjonalparkforvalter Johan Rova – For meg er prosjektet #minnasjonalparkopplevelse besøksstrategi og besøksforvaltning i praksis

Da forslaget til innlegg fra Láhko nasjonalpark i sosiale medier kom på Johan Rovas bord, fikk han en gyllen anledning til å vise frem mindre sårbare områder utenfor selve nasjonalparken i stedet.

Skrevet av synnove@npkl.no. Publisert 1. mai 2023

Da forslaget til innlegg fra Láhko nasjonalpark i sosiale medier kom på Johan Rovas bord, fikk han en gyllen anledning til å vise frem mindre sårbare områder utenfor selve nasjonalparken i stedet.

Besøksstrategien til Láhko nasjonalpark var en av oppgavene som Johan fikk da han var nyansatt nasjonalparkforvalter i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre i 2020. Botanikeren med doktorgrad i kaffeplantefamilien og 20 års erfaring som naturvårdare i Jönköping, gikk i gang med kartleggingsarbeidet. Láhko er en av landets yngste nasjonalparker, og i år er det ti år siden parken som ligger i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune offisielt ble åpnet. Besøksstrategien ferdigstillelses i løpet av året.

Besøksstrategi i praksis

– I prosessen med å lage besøksstrategien til Láhko kartlegger vi verneinteresser og planer for området. Vi snakker med ulike interessenter og aktører for å blant annet finne ut hvor innfallsporter til Láhko bør være for å unngå trafikk i sårbare områder. Dette tok jeg utgangspunkt i da henvendelsen om innleggene i sosiale medier kom fra Norges nasjonalparkkommuner, forteller Johan.

Det populære turmålet “Corbels Canyon” var et av forslagene til nasjonalparkopplevelse som Johan foreslo å erstatte med en annen tur utenfor selve nasjonalparken. De spesielle steinformasjonene i kalkstein og marmor er det mange av i området.

– Antall besøkende til Corbels Canyon har økt betydelig de siste årene. Det er derfor fare for slitasje i området, og kanskje må noen tilrettelegginger til. Inntil vi har besøksstrategien på plass, ønsker vi ikke å oppfordre til besøk til Corbels Canyon i sosiale medier, fortsetter han.

Johan erfarer at de beste naturopplevelsene like gjerne er i randsonen utenfor en nasjonalpark, som innenfor. Innfallsportene til nasjonalpark legges gjerne i randsonen i samarbeid med kommunene, lokale næringsaktører og andre interessenter. En innfallsport plasseres ikke nært sårbare områder eller  i strid med verneverdiene i nasjonalparken. Mange lokale aktører må samhandle for å plassere, bygge, drifte og vedlikeholde en innfallsport.

Ferdigstiller besøksstrategien med #minnasjonalparkopplevelse

– Opp mot Synkhøgda ved Fykan i Meløy kommune, utenfor nasjonalparken, er det fin utsikt over Láhko, og med utsikt til isbreen Svartisen som bonus. I stedet for å gå inn i de sårbare grottene i Láhko, kan vi heller oppfordre til å dra til besøksgrottene i nabokommunen Rana. Der er det tilrettelagt for besøk og opplevelsen blir bedre. For å styre besøkene i og rundt nasjonalparkene er en aktivitet som #minnasjonalparkopplevelse nyttig, mener Johan.

Han ser at #minnasjonalparkopplevelse kan brukes til å ferdigstille besøksstrategien til Láhko.

– Det er veldig bra at Norges nasjonalparkkommuner er aktive i sosiale medier og rådfører seg med verneområdeforvalterne om opplevelsene som legges ut er greie. Her kan vi bidra med vår innsikt og erfaringer. Det gir oss en mulighet til å påvirke besøk som vi ellers ikke kan, sier han videre.

Selv ønsker Johan at han kunne besøke verneområdene i Midtre Nordland enda mer enn han har mulighet til i dag.

– Plantene i fjellområdene i Nordland fascinerer meg. Det vekslende klimaet kombinert med kalkrike bergarter og spesiell topografi gir et helt unikt artsmangfold. En drøm for en botaniker som meg, sier Johan.

Bjørn Åge Jenssen i Norges nasjonalparkkommune og Johan Rova på Velkommen Inn-seminaret i Saltdal sist november. Foto fortellfortell
Facebook
Twitter
LinkedIn