Nasjonalparkkommunene har en viktig rolle

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet åpnet konferansen. Hun trakk frem hvordan Norges nasjonalparkkommuner i samarbeid med andre aktører og instanser bidrar til å løse oppgaver med å ivareta vern og bruk gjennom bred verdiskaping.

Skrevet av synnove@npkl.no. Publisert 5. juli 2023

Norges nasjonalparkkommuners årskonferanse i Nordreisa 7. juni 2023 ble åpnet av statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet. I sitt innlegg trakk hun frem de viktige oppgavene nasjonalparkkommunene gjør for å ivareta både vern og bruk av natur. Hun orienterte også om Regjeringens arbeid med nasjonalpark.

Se hva hun svarte da hun fikk spørsmål om hvordan nasjonalparkkommunene kan bidra til at Staten når de målene som er satt i naturavtalen fra Montreal i desember 2022, NOU 2023:10 om Reisemål for en bærekraftig fremtid, og The Green Alliance med EU som ble inngått i april.

Facebook
Twitter
LinkedIn