Årsmøtet 2024 ble digitalt i år og ble arrangert fra Bodø.

Fra venstre Rune Benonisen – styrets nestleder NPKL, Ellen Schjølberg – styreleder NPKL, Bjørn Åge Jenssen – daglig leder NPKL, Ann-Heidi Hansen – Innovasjon Norge, Morten Clemetsen – NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Oppsummering av Norges nasjonalparkkommuners digitale årskonferanse og årsmøte 30.5.2024

Norges nasjonalparkkommuners årskonferanse og årsmøte 2024 ble gjennomført digitalt. Konferanseprogrammet belyste viktige temaer som merkevaren Norges nasjonalparker, besøksforvaltning og bærekraftig turisme. Forslaget om fusjon med Norske Parker fikk av årsmøtet ikke nødvendig flertall.

Skrevet av Fortellfortell. Publisert 10. juni 2024

Styreleder Ellen Schjølberg ønsket deltakerne på webinaret velkommen og satte tonen for dagen. På grunn av andre møter var flere av styrets medlemmer samlet i Bodø sammen med flesteparten av foredragsholderne, slik at webinaret ble kjørt derfra.

Merkevaren «Norges nasjonalparker»

Ingrid Moe Dahl fra Miljødirektoratet presenterte nytt fra nasjonalparkverdenen. Den viktige rollen nasjonalparkkommunene har for å bidra til å oppfylle naturavtalen ble trukket frem. Hun fortalte også fra åpningen av landets nyeste nasjonalpark, bynære Østmarka nasjonalpark og besøksforvaltning nær storby. Hun orienterte om blant annet friluftslivets år i 2025, fokuset på skogvern i år, samarbeidet med ut.no som er inngått opp mot besøksforvaltningen, og mulighetene som ligger i designmanualen til merkevaren Norges nasjonalparker.

Reiseliv som samfunnsutvikler

Med bakgrunn som prosjektleder for Nordland fylkeskommunes prosjekt om besøksforvaltning med åtte pilotkommuner og sin rolle i arbeidet med NOU 2023:10, presenterte Ann-Heidi Hansen fra Innovasjon Norge fem spørsmål nasjonalparkkommuner kan stille for å få god besøksforvaltning.
Hun la vekt på bærekraftige prinsipper og reiselivets betydning for å utvikle lokalsamfunn. Hun var også innom temaet besøksforvaltning i den kommunale planleggingen.

Eget intervju med henne kommer!

Besøksforvaltning i kommunal planlegging

Knut Bjørn Stokke fra NMBU delte erfaringer fra LANDTIME-prosjektet, som handler om hvordan besøksforvaltning kan integreres i kommunal planlegging. Det gir en helhetlig tilnærming som ivaretar reiselivet, lokalsamfunnet, samt natur- og kulturverdier bedre.

Egen intervju kommer!

Koordinert politisk arbeid

Viktigheten av å arbeide med politikere om den viktige rollen Norges nasjonalparkkommuner og Norske Parker har og jobben organisasjonene gjør ble vektlagt av Rune Olsø fra Agenda Rådgivning.

Sammenslutningsprosessen og fusjonsplan

Ellen Schjølberg og Rune Benonisen fra styret gikk gjennom bakgrunnen og statusen for prosessen med å slå sammen Norges nasjonalparkkommuner og Norske Parker i forkant av årsmøtet.

Styrene i de to foreningene la fram fusjonsplan for Norske parker og Norges nasjonalparkkommuner for godkjenning i sine respektive årsmøter. Årsmøtet i Norske Parker godkjente planen den 3. mai. Norges nasjonalparkkommuner godkjente den ikke i sitt årsmøte. 20 av de 37 stemmeberettigede stemte for, mens 17 stemte mot. Saken krevde 2/3-flertall og dermed blir det ingen fusjon. I ettertid kan man si at saken hadde fortjent å bli behandlet i et fysisk gjennomført årsmøte.


Veien videre

– En forening må dekke medlemmenes interesser. Vi har forståelse for at forslaget om fusjon ikke fikk nok flertall på grunn av den økonomiske situasjonen til Norske Parker, sier styreleder Ellen Schjølberg.

Hun understreker at arbeidet fortsetter med å bistå medlemskommunene og få en tydelig stemme i samfunnet, både i samarbeid med andre og alene. Motivasjonen bak en fusjon var å bli sterkere faglig og kunne gi bedre service til medlemmene.

– Den faglige tilnærmingen er kanskje 80 % lik for en nasjonalparkkommune, en regionalpark, geopark, biosfæreområde eller verdensarvområde, fortsetter Ellen Schjølberg.

Hun trekker frem hvor verdifull jobben som gjøres i alle disse områdene er for samfunnet, for bærekraft og for besøksforvaltningen. Ønsket er felles om å få frem natur- og kulturgrunnlaget og det som er verdifullt.

Daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner, Bjørn Åge Jenssen sier at selv om fusjonsplanen ikke ble godkjent av årsmøtet, betyr ikke det at samarbeidet med Norske Parker opphører.

– Vi vil finne andre former som er til nytte for både partene og nasjonen. Vi har store oppgaver framfor oss som bare kan løses i fellesskap på tvers av sektorer. Vi har ikke tradisjon for å arbeide slik, men en gang må vi starte, og det er nå, sier han.

Han legger til  at årskonferanser og årsmøter er arenaer som er godt egnet til å møtes fysisk og som gir  tid og rom for å pleie gamle bekjentskaper og nettverk, samtidig som man etablerer nye. Besøksforvaltning må kommunene forholde seg til.

Norge vil ta imot stadig flere besøkende. Det er langt å foretrekke å være i forkant med å forebygge nå, mens vi har muligheten. Kunnskapsgrunnlaget vårt er godt nok til at vi ikke trenger å oppleve utfordringene vi kjenner godt fra for eksempel Trolltunga og Lofoten. Brist på kapasitet, ressurser og kompetanse finner vi på alle nivåer, ikke bare i kommunene. Da er det smart å samarbeide med dem man deler felles interesser med, eksempelvis nasjonalpark. Det kommer en tid etter olje og gass hvor vi trenger andre bein å stå på.

– Et ansvarlig naturbasert reiseliv i distriktene kan være et betydelig bidrag som vi kan holde på med på lenge, om vi gjør det på naturens premisser.

Bjørn Åge Jenssen – daglig leder i foreningen Norges nasjonalparkkommuner

Facebook
Twitter
LinkedIn