Styreleder Ellen Schjølberg vil arbeide for flere medlemskommuner, flere engasjerte mennesker og enda mer samarbeid.

Skrevet av Rita Iren Horsdal, fortellfortell. Publisert 26. september 2023

Ellen Schjølberg er ordfører i Grane kommune og nyvalgt styreleder i Norges nasjonalparkkommuner (NPKL). Nasjonalpark er en av sakene hun brenner for. 

– Min oppskrift på en vellykket ferie er en tur i Børgefjell nasjonalpark med gubben, hesten og teltet, smiler Ellen Schjølberg når hun beskriver sitt nære forhold til nasjonalpark. Hun forteller om Børgefjell på klingende østlandsk dialekt, for 50 av sine 63 år har hun tilbragt nord for Dovre. Det er Nord-Norge som vant hjertet.

Den ferske styrelederen i NPKL er utdannet sivilingeniør innenfor bygg og anlegg, og har blant annet ledet arbeidet med å bygge flyplassene på Værøy, Røst og i Mosjøen. Det var da flyplassen i Mosjøen ble bygd i 1986 at Ellen kom til Trofors i Grane kommune. Siden har hun bodd her med mann, og etter hvert voksne barn.

Nasjonalparker på hver side av E6

– Børgefjell er fantastisk å utforske på hesteryggen, og familien har en hytte på nordsiden av nasjonalparken. Jeg mener å ha belegg for å si at vi som bor i Grane kommune har sterk kjærlighet til de to nasjonalparkene våre og tradisjon for å bruke dem, sier Ellen.

Grane har to nasjonalparker, én på hver side av E6 med Børgefjell i øst og den relativt nye Lomsdal-Visten som ble etablert i 2009 i vest. Utviklingsarbeid har alltid vært en drivkraft for Ellen. Det var gjennom dette arbeidet hun ble involvert i nasjonalparker og Norges nasjonalparkkommuner.

– I 2013 begynte jeg å jobbe med næringsutvikling i Grane, som er kommunens eget næringsselskap. 34 % av kommunens areal er vernet, inkludert Vefsna-vassdraget. Tar vi med foreslått skogvern, blir hele 36 % av kommunens areal vernet. I Grane næringsutvikling jobbet jeg med å utvikle kommunen basert på naturkvalitetene fremfor å bare konservere, forklarer hun.

Grane kommune har vært  medlem i NPKL siden foreningen ble opprettet. Dialogen med daglig leder Bjørn Åge Jensen i foreningen har hele tiden vært tett og produktiv.

Engasjement gir utvikling

Utviklingsarbeidet har Ellen fortsatt ufortrødent, selv etter at hun ble valgt til ordfører i Grane i 2019. Samtidig ble hun valgt som vara til styret til NPKL, til hun i 2023 ble styreleder. Ellens genuine ønske om å gjøre mer ut av nasjonalparkkommunestatusen tar hun med seg inn i styrearbeidet, slik at både barn og voksne kan identifisere seg med parkene og å ta vare på naturen.

– Vi tar vare på sårbar natur ved å bruke parkene innenfor de rammene som er satt. Kommersiell aktivitet kan primært skje i randsonen, utenfor parken, men ikke i nasjonalparkkommunene, sier Ellen.

Ellen oppfordrer medlemmene til å delta på de årskonferansene og de digitale arenaene som NPKL inviterer til. Hun oppfordrer kommunene til samarbeidsmøter med nabokommunene, gjerne samarbeide om felles kurs i vertskapsrollen, workshops, profilering og hvordan formidle og synliggjøre de store verdiene som ligger i nasjonalparkene

– Det skjer lite om en kommune er et passivt medlem i Norges nasjonalparkkommuner. For å få noe ut av medlemskapet, kan ikke medlemskommunene sitte på sidelinjen. Skal du utvikle noe, må du involvere menneskene rundt deg i arbeidet.
Ellen Schjølberg, styreleder i Norges nasjonalparkkommuner

Samarbeid på tvers

Gjennom arbeidet med Vefsna-vassdraget kom Ellen i kontakt med Norske Parker, søsterorganisasjonen til NPKL. Ellen sitter i styret i Norske Parker også.

– Det finnes flere typer parker enn nasjonalparker. Fra geoparkerbiosfæreområder til verdensarvområder. Noen av interessene er ulike, mens mye er likt. Alle organisasjonene har begrensede økonomiske ressurser, men ved å samarbeide styrkes organisasjonene faglig. Felles innsats gir mer tilbake til hver organisasjon enn de tildelte kronene. Det samme gjelder det lokale samarbeidet med næringslivet for å utvikle nasjonalparkkommunene, påpeker hun.
Hun trekker frem årets konferanse i Nordreisa som et vellykket eksempel på hvor godt det fungerer når kommuneadministrasjonen, politikere, forvaltningsmyndighetene og næringslivet samarbeider.

– Jeg håper at alle som deltok på årskonferansen ble inspirert av hverandre, og jeg ser frem til å møte enda flere i Meløy i 2024! Vær aktive, og nøl ikke med å kontakte oss i styret til NPKL!

Ellens kontaktinformasjon er ellen.schjolberg@grane.kommune.no, M 41 59 64 90.

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn