Tidligere styreleder i Norges nasjonalparkkommuner Mette Bjørnvik:- Engasjer flere i arbeidet med nasjonalparkene!

For å lære mer om nasjonalpark, foreslo Meløy kommune varaordfører Mette Bjørnvik til styret i Norges nasjonalparkkommuner. Det ble en lærerik reise som hun også anbefaler andre.

Skrevet av synnove@npkl.no. Publisert 26. september 2023

For å lære mer om nasjonalpark, foreslo Meløy kommune varaordfører Mette Bjørnvik til styret i Norges nasjonalparkkommuner. Det ble en lærerik reise som hun også anbefaler andre.

Selv om Mette Bjørnvik har trådt ut av styret til Norges nasjonalparkkommuner og rollen som styreleder, banker hjertet fortsatt for nasjonalpark og Norges nasjonalparkkommuner. Det banker så varmt at hun er en av initiativtakerne til at Meløy nasjonalparkkommune blir vertskap for foreningens årskonferanse i 2024. Mette gikk ut av rollen som varaordfører og ut av NPKL sitt styre da hun fikk ny jobb som leder av Meløy næringsforum i vinter.

– Da vi fikk statusen som nasjonalparkkommune i 2020 nærmest tørstet vi etter å lære mer om nasjonalpark og hvordan vi kunne utvikle Meløy kommune videre gjennom nasjonalparkene våre. Bedre læringsarena enn i NPKL-styret finnes vel ikke? Mette forteller smilende om da hun gikk inn i styret.

Fra diffust til konkret

Tankene om Meløy som nasjonalparkkommune startet allerede tilbake i 2012. Da gikk hjørnestensbedriften REC konkurs, og 650 arbeidsplasser forsvant nærmest over natten. Meløy kommune fikk status som omstillingskommune og som politiker ble Mette involvert i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser for å beholde verdifull arbeidskraft i kommunen. Reiseliv var en av næringene med store muligheter for å videreutvikle.

– Med de to nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen og Láhko innenfor kommunegrensene så vi reiseliv som en stor mulighet. Ved å satse på reiseliv kan vi både tiltrekke oss flere besøkende, gi flere innbyggere og bolyst for dem som allerede bor her. I 2020 var vi klar til å søke om status som nasjonalparkkommune, og da det var gjort opprettet vi en arbeidsgruppe for nasjonalpark som besto av politikere som meg, leder av planutvalget, kommunens valgte representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, administrativt ansatte og representanter fra den lokale reiselivsnæringen, beskriver hun.

Samtidig ble Meløy kommune medlem av Norges nasjonalparkkommuner for å få og dele tips og råd med andre kommuner.

– Arbeidet med nasjonalparkkommunestatusen ble raskt mer konkret med nasjonalparkgruppen og en aktiv rolle i NPKL sitt styre, fortsetter hun.

Kunnskap er makt

Arbeidet i NPKL var så nyttig at Mette anbefaler at flere kommuner tar en runde i styret. Ved å involvere flere mennesker, kan flere bidra til å skape verdier sammen. Hun er overbevist om at samarbeid og involvering er nøkkelen til å utvikle alle nasjonalparkkommunene videre.

– Det er bra at styret jobber videre med strategien for foreningen. NPKL er en liten og sårbar aktør. Derfor er samarbeidet med andre, som Norske Parker, strategisk viktig. Kanskje vi kan utvikle måten vi har organisert arbeidet med parkene på til å nærme seg slik de arbeider i Finland eller i Europark?

Mette trekker også frem at hvor viktig det er å sikre fagkunnskap om nasjonalpark i NPKL sitt styre.

– Jeg vil rette en stor takk til styrekollega Rune Benonisen fra Nordreisa kommune, som både er nasjonalparkforvalter og politiker. Han har tilført meg og resten av styret mye innsikt. Kunnskap er makt. Kanskje fagpersoner på vern og besøksforvaltning i parkene skal inn i styret i tillegg til politikere?

Vær et aktivt medlem!

Mette er opptatt av å løfte frem årsmøtene til NPKL, som alltid har et rikholdig program med høy faglig kvalitet.

-Årskonferansene er en uvurderlig møteplass for deling av kunnskap og læring.  Alle nasjonalparkkommunene bare MÅ delta, og gjerne med flere deltakere for å gjøre jobben hjemme igjen! Alle som har vært med, kan skrive under på det, sier Mette engasjert.

Når flere fra hver kommune deltar, blir det enklere å forankre arbeidet med nasjonalpark på alle nivåer i kommunen. Også de som sørger for prioriteringene og budsjettene må involveres for å sikre fremdrift i nasjonalparkarbeidet.

En av de første utfordringene en nasjonalparkkommune har er kanskje budsjettet, for det følger ingen penger med statusen som nasjonalparkkommune. Da kan arbeidet med nasjonalpark lett bli nedprioritert.

Til tross for dette har Meløy kommune fått til mye på kort tid. Kommunen har opprettet samarbeid med nabokommunene Gildeskål og Beiarn om de nasjonalparkene de har felles. Det videre planarbeidet for nasjonalparkene er i startgropen. Nå venter kommunen på at Statsforvalteren ved nasjonalparkstyret skal ferdigstille besøksstrategiene og forvaltningsplanene.

– Jeg oppfordrer alle nasjonalparkkommunene til å være aktive medlemmer i foreningen ved å dele erfaringer og lære av hverandre, delta i diskusjonene, webinarene og lese nyhetsbrevene. Da lykkes vi med å gi merkevaren Norges nasjonalparker enda større verdi!

Mette Bjørnevik, tidligere styreleder i Norges nasjonalparkkommuner
    Facebook
    Twitter
    LinkedIn