Bredt samarbeid gir eventyr og eventur rundt Langsua

Magi skapes når mange aktører samarbeider om å gjøre regionen god å besøke og bo i. En ny reklamefilm om eventyr i Hunderfossen og eventur i Langsua nasjonalpark forener vern og besøk og ble til ved å samarbeide bredt.

Skrevet av synnove@npkl.no. Publisert 13. juli 2023

Ved Langsua i Gausdal kommune jobber en uformell arbeidsgruppe med felles tiltak i området. Arbeidsgruppen består av næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og ordfører i kommunen, nasjonalparkforvalter, Fjellstyret, Randsfjordmuseet og Visit Lillehammer.

Line Ramsvik koordinerer en arbeidsgruppe for Langsua nasjonalpark som består av næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og ordfører i kommunen, nasjonalparkforvalter, Fjellstyret, Randsfjordmuseet og Visit Lillehammer.

Foto: Line Ramsvik

– Det er Gausdal kommune som har status som nasjonalparkkommune, men nasjonalparken har også verdi for nabokommunene Lillehammer og Øyer, forteller Line Ramsvik. Hun er næringsutvikler i det interkommunale samarbeidet til de tre kommunene.

Løfter sammen

Både nasjonalparken med sine naturopplevelser og de kommersielle fornøyelsesparkene er viktige aktivitetstilbud for både reiselivsnæringen og innbyggerne i regionen rundt Langsua.

– Å utvikle området gjør vi best når aktørene samarbeider, slik at vi også ivaretar vernet av sårbar natur.
Line Ramsvik, næringsutvikler.

Det er ett år siden hun startet jobben som næringsutvikler i Lillehammer-regionen Vekst. Med en master i naturbasert reiseliv og bakgrunn fra tilsvarende jobber i Hol kommune, Visit Geilo og Geilo nasjonalparklandsby, tok hun med seg erfaringene med nasjonalpark inn i den nye jobben.

Line ble raskt en del av den uformelle arbeidsgruppen, og er den som koordinerer og inviterer til møtene. Møtene er både fysiske og hybride med digitale deltakere, når det trengs.

– Vi har blitt som kolleger. Vi har knyttet bånd på tvers, og da er det enkelt å få avklart saker vi jobber med raskt, beskriver hun.

Den nye reklamefilmen som både markedsfører naturopplevelser i nasjonalparken og høykommersielle Hunderfossen Eventyrpark, er et resultat av dette samarbeidet.

Små ting gir store resultater

– Vi har erfart at det skal lite til for å oppnå mye når vi samarbeider. Det må ikke være kompliserte, store ting, sier Line og roser arbeidsgruppen for engasjementet og viljen til å samarbeide. Hun trekker særlig frem nasjonalparkforvalter og Fjellstyrets bidrag som uvurderlige for å finne løsninger.

– Det er når vi løfter blikket at vi kan se forbi eventuelle hindringer for å finne løsninger, sier hun.

Da TV2 lagde program om Langsua på langs, bidro arbeidsgruppen med reisebeskrivelser som også ivaretok elgtråkkene gjennom året.

– Arbeidsgruppen har fått støtte fra Miljødirektoratet over ordningen “Naturarven som verdiskaper” for å forbedre kundereisen. Det viser også hvor viktig samarbeid på tvers er for å lykkes, legger hun til.

Et magisk univers

Sammen har gruppen skapt et magisk univers der mye er mulig.
Ideen om en reklamefilm som forener eventyr og eventur ble født for ett år siden med Visit Lillehammer ved roret. Her presenterer natur- og fornøyelsesparkene seg sammen for å tiltrekke seg besøkende fra nærområdet og langveisfra i sommersesongen 2023.

– Her drar vi veksler på merkevaren Norges nasjonalparker. Det er svært positivt at Visit Lillehammer bruker Langsua aktivt i markedsføringen av Lillehammerområdet for å tiltrekke seg besøkende og å gjøre det hyggelig å bo her, sier Line.

Hun oppfordrer også andre som er opptatt av nasjonalpark til å sette seg ned sammen for å skape verdier som nasjonalparkkommune.

– Den nye filmen om eventyr og eventur ville ikke vært mulig uten at vi samarbeider tett. Sammen bidrar vi til at nye generasjoner lærer å ta vare på naturen. Det skaper virkelig verdi, avrunder Line.
Facebook
Twitter
LinkedIn